Notiser


Bønn på tirsdag 13.april hjemme hos deg selv med Den Hellige Ånd

Vi fortsetter med bønn hjemme hver tirsdag til vi åpner opp igjen for fysiske samlinger. Vi kommer til å legge ut bønne-emner på hjemmesiden før kl 1200 hver tirsdag. Be sammen med Den Hellige Ånd! 

I dag leser vi følgende skriftsteder:

  • Galaterne 3:5Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere…

Vi ber følgende bønner:

  • Vi tror på en Gud som gir oss Ånden. HAN er den samme som virker kraftgjerninger!
  • Himmelske Far, vi kommer frimodig frem for Din trone idag. Vi roper ut samstemmig: I Jesu navn, gjør de samme gjerninger og hjelp de som behøver helbredelse i dag! Du kjenner de som skal på behandling denne uka, Herre! Beskytt dem og bevar dem! Hjelp legene slik at all kreft blir fjernet fra den Guds mann som onsdag denne uka skal opereres! I Jesu navn takker vi for din bevarende og beskyttende og helsebringende kraft!
  • HERRE, vi ber frimodig: La ingen bli motløse i denne tiden vi er i nå. Gi nytt mot! Hjelp oss å løfte våre øyne mot himmelen, og se på Deg Du som er troens opphavsmann og fullender! I JESU NAVN ber vi!Amen

Bønn


Online Gudstjeneste 11.04.21

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette Marie Augdahl
Møteledelse:Christoffer Gauslaa Christiansen
Troshistorie + sang: Terje Berg
Bilder fra Gravhagen og Gordons golgata.
📸 Joar Kaasa
Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no
Sangliste:
Min sang gjelder en Konge
Send ditt regn
Du kan seia alt til Jesus
I came for You
Velsignelsen
Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Christoffer Gauslaa Christiansen

Terje Berg

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Pastor Karl-Axel


Online Gudstjeneste 1.Påskedag 04.04.21

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette Marie Augdahl
Møteledelse: Sidsel Kidiavai
Troshistorie: Tom Jensen
Bilder fra Gravhagen og Gordons golgata.
📸 Joar Kaasa
Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no
Sangliste:
Å pris Hans navn
Tomas sang
Above all
Til alle tider
Deg være ære
Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.
Anette Augdahl

Anette Augdahl

Tom Jensen

Sidsel Kidiavai

Pastor Karl-Axel


Bønn tirsdag 30.mars hjemme hos deg selv med Den Hellige Ånd

Vi fortsetter med bønn hjemme hver tirsdag til det åpnes opp igjen for fysiske samlinger. Og vi kommer til å legge ut bønne-emner på hjemmesiden før bønn hver tirsdag. Du kan invitere Den Hellige Ånd inn i ditt bønnemøte! Eller: Du som kan din teologi, vet jo at HAN, TALSMANNEN, bor ved troen i vårt hjerte. Så du trenger ikke invitere HAM inn, om HAN er hos deg. Men om HAN ikke er der, så invitér HAM inn. Les Åpenbaringen 3:20. Bønnen som kommer under her, er fra UNITE714 initiativet rundt hele verden.

I dag tirsdag 30.mars leser vi:

  • «Kom og la os vende om til Herren! For Han har revet i stykker, men Han skal også lege oss. Han slo, men Han skal også forbinde oss. Han skal gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag skal Han reise oss opp, så vi skal leve for Hans ansikt. La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden.» Hosea 6:1-3

Vi ber:

  • Herre, det skriftstedet viser oss din veldige kraft til å vekke individer, samfunn og nasjoner. Vi roper og ber om den samme kraft i dag – for oss selv og den sammenheng du har kalt oss til å tjene i. Vi innvier oss til en livsstil i bønn slik at vi kan se en ny dag med vekkelse komme som morgenrøden over vår sønderknuste verden.
  • I navnet til din dyrebare Sønn, Jesus, roper vi ut enstemmig: Ånd på oss når vi ber, øs ut Din Ånd på vår sammenheng, vårt samfunn, våre byer og vår nasjon. Vekk håp og drømmer når vi vender oss til deg i omvendelse og tro,
  • Himmelske Far, vi mottar det løftet som er talt ved profeten Hosea: «…På den tredje dag skal han reise oss opp». Den samme oppstandelseskraft som du demonstrerte da du reiste Din Sønn fra de døde vil også bringe liv til døde ekteskap, relasjoner, familier, økonomier og samfunn. Din oppstandelseskraft er det beste svaret på den ødeleggelse som COVID-19 pandemien har brakt med seg.
  • Herre, reis opp din spredte og karantene-påvirkede kirke og menighet fra sykdom, fortvilelse og frykt som herjer i deres hjerter og sinn. Fyll oss istedet med en frisk og levende tro! Enstemmig roper vi foran Din trone: Utrydd COVID-19 fra jorden, gjenoppliv våre håp og våre drømmer, og åpne øynene våre for høsten rundt oss. I JESU NAVN ber vi! Amen!

Bønn


Påskelam på langfredag.

Vanligvis har vi nytt dette påskemåltidet sammen i Filadelfia. Men både i fjor og i år, må vi spise hver for oss. Vi har en maksgrense på 100 porsjoner. Så her gjelder det: Første mann til mølla…

Alt skjer på dugnad. Også tilbringertjenesten. Om du kan hente selv på Filadelfia til oppgitt tidspunkt, setter vi stor pris på det.

Vi serverer til to tidspunkt: Kl 1500 eller kl 1630.

Voksenporsjon koster kr 175; barneporsjon kr 75.

Når du bestiller, vil vi vite navn, antall porsjoner, og når du ønsker maten, og om du kommer og henter selv. Bestilling skjer til telefon 92628423. Siste bestillingsfrist er palmesøndag, 28.mars kl 2359. 

Påskelam under produksjon 2020

Klar til levering
2020


Online Gudstjeneste Palmesøndag 28.03.21

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette Marie Augdahl
Møteledelse: Sidsel Kidiavai
Troshistorie: Christoffer Gauslaa Christiansen
Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no
Sangliste:
Nærmere deg min Gud
I got joy
Frihet
Gi meg Jesus
Se etter meg
Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Christoffer Gauslaa Christiansen

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Sidsel Kidiavai

Pastor Karl-Axel


Apostlenes gjerninger på video

Bibelundervisning gjennom hele Apostlenes gjerninger ligger på nettet. Det er brødrene Karl-Axel og Christopher Mentzoni og Terje Berg som underviser. Og som du sikkert vet, så er den skrevet av Dr Lukas. Da har du nok for en måneds (4 ukers – 28 dagers) bibelundervisning. Hver undervisning er på rundt 15 minutter.

Her finner du en liten smakebit!

Du finner undervisningen på YouTube her.

Du finner undervisning på Facebook her.

Terje Berg

 

 

Christopher Mentzoni

 

Pastor Karl-Axel


Online Gudstjeneste 21.03.21

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni

Lovsang: Anette Marie Augdahl

Møteledelse: Sidsel Kidiavai

Troshistorie: Ture Andre Eriksen fra TX-Vikings, Norway

Du ser på FaceBook her.

Du ser på YouTube her.

Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960 Kontonr: 3000.21.59070

Misjon: Vipps: 542618 Kontonr: 3000.21.59100

Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Thure Eriksen

Sidsel Kidiavai

Karl-Axel Mentzoni

 


Online Gudstjeneste 14.03.21

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette Marie Augdahl
Møteledelse: Christoffer Gauslaa Christiansen
Troshistorie: Sidsel Kidiavai
Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no
Sangliste:
All because of Jesus
Hellig er ditt navn
Through it all
Nåd
The blessing
Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Sidsel Kidiavai

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Christoffer Gauslaa Christiansen

 

 

 

 

Pastor Karl-Axel


FilaUng fredag 12.mars

Ungdomspastor Christoffer Christiansen sier følgende: «Det er ungdomsmøte i kveld kl 1930.Christoffer preker og FilaUng leder i lovsang. Vi gleder oss til å se deg! Det er kafé etter møtet 🥳🥳🥳»

Noen regler vi må forholde oss til:

– husk munnbind

– husk 1 meter

– folk fra ring 1 kan komme

– huske å registrere deg når du kommer inn

– folk over 20 år kan ikke komme

– foreldre og voksne som kjører det til møte kan ikke komme inn å mingle når de kommer med sine. 

– er du syk eller har noen symptomer må du holde deg hjemme.

Påmelding skjer her.

Christoffer Christiansen