Notiser


Café12 torsdag 28.oktober

Torsdag 28.oktober fortsetter CAFÉ12! Vi fortsetter med følgende innhold: Undervisning og betjening, troshistorier og bevertning, sang og lovprisning!

Torsdag taler Johan Høidahl, og Grethe Stenset leder lovsang. Hvem som deler sin historie med Jesus får du se når du kommer! Hjertevarmt velkommen.

Johan Høidahl


Gudstjenesten 31.oktober

Det er Christopher Mentzoni som taler i gudstjenesten. Lovsangen ledes av Trond Pettersen og Good News». Møteleder er Sidsel Kidiavai. Og det er troshistorie denne søndagen også.

Som hver søndag er det FilaKidz kl 1130. Kafévertene ønsker oss velkommen til sosialt fellesskap med noe godt å bite i etter møtet.

Christopher Mentzoni

Sidsel Kidiavai


Åndens skole fortsetter onsdag 27.oktober

Onsdag kveld kl 1900, 27.oktober, fortsetter Åndens skole med Johnny Stjernstrøm. I vanlig og kjent Johnny Stjernstrøm-stil blir det undervisning og betjening, hånd-i-hånd

.
Mange tilbakemeldinger om flott undervisning. Du kan bli med du også.

Johnny Stjernstrøm


Formiddagstreff torsdag 21.oktober kl 1200

Formiddagstreffene er i gang igjen. Nå i oktober er det besøk av Runar´s fra Frelsesarmeen.

Egil Johansen og Filadelfias egne tropper er også klar. Det er bevertning og utlodning til støtte for misjonen.

Du er hjertelig velkommen.

Egil Johansen

Egil Johansen

 


Gudstjeneste søndag 21.oktober

Denne søndagen er det pastor Karl-Axel som deler Guds Ord. Det er nattverd som ledes av Henry og Sidsel Kidiavai. Lovsangen ledes av «Good News».

Under gudstjenesten er det FilaKidz fra kl 1130 og barna er velkommen til å delta sammen med foresatte i nattverden. Dagens troshistorie deles av Aud Alfsen. Det er også innsettelse av to nye til lederrådet.

Etter møtet er det sosialt fellesskap i kaféen.

Karl-Axel Mentzoni

Sidsel Kidiavai

 

Aud Alfsen

Aud Alfsen

Henry Kidiavai


Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson i november

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning om salvelsen da David Buck Hudson besøkte oss i juli. Og den flotte undervisningen fortsatte under hans besøk i august. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Mandag 15. og tirsdag 16.november. Begge kvelder kl 1900!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

 

David Buck Hudson


VEKKELSESKVELDER MED JENS GARNFELDT I NOVEMBER

Jens Garnfeldt taler i vekkelseskveldene søndag 21.november og mandag 22.november. Begge kvelder kl 1900. Legg merke til at møtene er søndagskveld og mandagskveld. I begge møtene leder Anette Augdahl lovsangen. Karl-Axel Mentzoni deltar. På søndagskvelden taler Jens Garnfeldt på engelsk og blir tolket til norsk. På mandagskvelden taler han på det han selv kaller «skandinavisk».

Møtene med Jens Garnfeldt er alltid sterke undervisningskvelder samt en kraftig nærvær av Den Hellige Ånd. Hjertelig velkommen!

 

Jens Garnfeldt

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl