Notiser


Gudstjenesten første pinsedag 19.mai

I gudstjenesten har vi besøk av menighetens tidligere pastorpar Randi og Arne Pedersen.

Det blir lovsang ved Trond Pettersen og det er FilaKidz. Etter møtet er det åpen kafé.

Møteleder er Sidsel Kidiavai.

Arne Pedersen

Trond Pettersen

Sidsel Kidiavai


Jens Garnfeldts besøk søndag 26.mai og mandag 27.mai dessverre kansellert

Men han er tilbake i slutten av oktober måned: søndag 27. og mandag 28.oktober.

Jens Garnfeldt er etterspurt over hele verden, så hans kalender er dessverre helt fullbooket, men vi gleder oss til neste besøk i oktober.

 

Jens Garnfeldt

Begge møtene er kl 1900 i Filadelfia Fredrikstad. I begge møtene leder Anette Augdahl lovsangen.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Mandag 28.oktober kl 1400 er det to undervisningstimer. Tema: «Det bibelske grunnlag for økonomisk teologi»

Gled deg!

I møtene vil Jens Garnfeldts sterke evangeliske og profetiske undervisning som motsetter seg all konformitet, særprege møtene. I tillegg så praktiserer Garnfeldt det han underviser og taler. I alle møtene der han taler, er det betjening og mennesker blir ofte sterkt møtt av Herren til utfrielse og helbredelse, Hans forkynnelse er også med på å gi mennesker hjelp til å fortsette vandringen med Herren.

Undervsiningstimene på mandag kl 1400 er 2×50 minutter.

Vi gleder oss!

 

 

 


Formiddagstreffet i mai

Torsdag 16.mai kl 1200 er det klart for månedens formiddagstreff!

Dagens taler er Ann Kristin Lindgren som også leder sangen. Det er som vanlig deilig bevertning og åresalg til inntekt for misjonsarbeidet i Kenya.

Møteleder er Else-Marie Mentzoni.

Anne Kristin Lindberg


Gudstjenesten søndag 12.mai kl 1100

Christopher Mentzoni taler i møtet. Lovsangen ledes av Grethe Stenseth.

Som vanlig er det FilaKidz og åpen kafe etter møtet.

Møteleder er Sidsel Kidiavai.

Christopher Mentzoni

Grethe Stenseth

Sidsel Kidiavai

 


SAMMEN I FEST OG GLEDE MED FILAKIDZ

Søndag 5.mai er det Sammen i fest og glede med FilaKidz.

Karl-Axel Mentzoni taler. Lovsangen ledes av Anette Augdahl med team, og det er FilaKidz.
Etter møtet er det åpen kafe med middag som fåes kjøpt.

Dagens møteleder er Marie Kaasa.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Marie Mathisen Kaasa


Torsdag 2.mai CAFE12

På torsdag er det Café12 igjen. Gled deg!

Det er Karl-Axel Mentzoni som deler Guds Ord. Sissel Kobbevik og Tor Egil Aaserud synger og leder i lovsang. Det er også bevertning.

Hver gang det er CAFE12 samler vi inn støtte til Soulwinning outreach i Kenya. Den som holder tak i det hele nå på torsdag, er Grethe Stenseth. Hjertelig velkommen!

Grethe Stenseth

 

Karl-Axel Mentzoni

Sidsel Kobbevik

Sissel Kobbevik


Colin Dye tilbake i januar 2025! Følg med!

Her følger et kort sammendrag av det han talte nå i januar 2024

Det blir spennende gjenhør med Colin Dye som gjestet oss i mars 2023. Denne gangen har han med seg sin kone Amanda Dye.
Noter deg datoene for vekkelseskveldene

Søndag 21.januar til 30.januar – hver kveld kl 1900.

Den første kvelden talte han om Guds kjærlighet og Guds farshjerte ut fra fortellingen om de to sønnene i Lukas 15. Mange mennesker ble betjent av ekteparet Amanda og Colin Dye.

Mandag kveld talte han om å være i Guds nærvær. Praktisk-teologisk tok han oss med inn i Herrens nærvær gjennom undervisningen om Jakob som kjempet med Gud og ble merket for livet.

Tirsdag kveld talte han om den pakten vi har i Jesus Kristus gjennom fortellingen («filmen») om David og Mefiboset, og livet i Lo Debar kontra livet i Davids hus i Jerusalem.

Onsdag kveld talte Colin Dye om korset og Paulus ord i Galaterne 6:14. Hva er korset og hva gjør det med meg?

Torsdag formiddag delte Colin Dye og hans kone Amanda om hvordan de fikk sine respektive møter med Den Hellige Ånd og hvordan Jesus fortsatt døper i Den Hellige Ånd.

Torsdag kveld talte Colin Dye ut fra teksten om Jesu dåp i Jordan og hvordan Den Hellige Ånd fylte Ham og førte Ham. Vi trenger også Den Hellige Ånd og mer hver dag fra Ham.

Fredag kveld talte Colin Dye ut fra bønnemøtet den første menigheten hadde etter å ha blitt fradømt retten til å tale i Jesu navn. De ba ikke for eller om vekkelse, de ba midt i vekkelse! Apg 4:23-32

Lørdag kveld talte Colin Dye fra teksten som handler om noe som skjedde under løvhyttefesten i Jerusalem, Johannes 7:37-29. Den som er tørst, sa Jesus, kan drikke. Colin Dye oppfordret oss til å drikke av Den Hellige Ånd.

Søndag formiddag handlet det om Åndens manifestasjoner, 1.Korinter 12:7. Betjeningen gjaldt de som er syke og har legemlig plager.

Søndag kveld talte han ut fra Kolosserne 1:13 om at vi er fridd ut fra mørkets makt. Han ga praktiske eksempler på hvordan vi kan lukke dørene til ondskap og djevelskap.

Colin Dye

 


Gudstjenesten søndag 28.april kl 1100 med FilaKidz

I gudstjenesten søndag 28.april kl 1100 er det Karl-Axel Mentzoni som taler Guds ord og betjener.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet.

Møteleder er ungdomspastor Emil J Gauslaa.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Emil Gauslaa

Ungdomspastor Emil Gauslaa


Gudstjenesten søndag 21.april

I gudstjenesten taler Johnny Stjernstrøm.

Det er Trond Pettersen som leder lovsangen. Som vanlig er det FilaKidz under møtet.
Møteleder er Joar Kaasa. Og det er åpen kafe etter møtet.

Johnny Stjernstrøm

Trond Pettersen

Joar Kaasa