Fredagens seminar 1700-1900 må du få med deg

I fredagens seminar er det en lang rekke evangelistkanoner som fyrer løs. I typisk TX Viking Conference stil, “liner” Thure Eriksen opp en hel rekke evangelister som skal skyte fra hofta. Du vil ikke gå glipp av dette,

La oss liste opp evangelistene

Levi Jensen
Jørn  Strand
Micke Lewin
Kevin Stark
Thor Åge Johansen

Levi Jensen


Hallovenn torsdag 31.oktober kl 1700-1900

Også er det opplegg på Halloween for aldersgruppen 3-9 år. Ansvarlig for opplegget er menighetens barneleder Emil Gauslaa.

Halloween 2019

Hallo Venn


Jens Garnfeldt tilbake 7. og 8.oktober

Mandag 7.oktober og tirsdag 8.oktober er vi velsignet med et nytt besøk av Jens Garnfeldt, Han er kjent i Fredrikstad for sine vekkelseskvelder fra september 2015. Nå er han tilbake igjen! Garnfeldt har gjestet Filadelfia jevnlig siden september 2015.

I møtene vil Jens Garnfeldts sterke evangeliske og profetiske undervisning som motsetter seg all konformitet, særprege møtene. I tillegg så praktiserer Garnfeldt det han underviser og taler. I alle møtene der han taler, er det betjening og mennesker blir ofte sterkt møtt av Herren til utfrielse og helbredelse, Hans forkynnelse er også med på å gi mennesker hjelp til å fortsette vandringen med Herren.

Mandag kveld leder Anette Augdahl lovsangen. På tirsdag kveld er det Olle Petter Olsen som tar oss med inn i Herrens nærvær!

Vi gleder oss!

Jens Garnfeldt


Breakthrough i Filadelfia

Denne høsten arrangerer Filadelfia Breakthrough som er et årlig arrangement for ungdommer i Østfold. I tillegg til det sosiale med ballspill og konkurranser på Fredrikstads promenadeområde langs elva, har det vært konserter, undervisning og lovsang med god oppslutning.

Det hele avsluttes med Festmøte søndag formiddag kl 1100 der menighetens egen ungdomspastor Christoffer Christiansen taler. Lovsangsteamet er USIØs lovsangere. Det er annonsert som et festmøte og det blir det!

Christoffer Christiansen


FilaFilm med ny visning søndag 29.september kl 1900

Hver måned vises en ny film i Filadelfia. Disse filmene er av svært høy kvalitet og noen ganger er det premiere på filmer. Om du ønsker å få mer info om hvilke filmer som vises og hva som skjer, meld deg på den lukkede gruppen FILAFILM på facebook: https://www.facebook.com/groups/683446508675141/

FilaFIlm


Christopher Mentzoni taler søndag 29.september

Christopher Mentzoni har plantet menighet i Uganda, vært ungdomspastor i Oppdal Kristne Senter, medpastor i Lørenskog og Nesodden og prestetjeneste på oljeplattform i Nordsjøen. Christopher Mentzoni har alltid interessant og spennende vinkling på sin utleggelse av Skriften.

Lovsangen ledes av Nina og Kurt Eide. Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet.

Christopher Mentzoni


David Østby taler i KOM OG SE! torsdag 26.september

Pinsehøvdingen David Østby har vært på besøk i Filadelfia ved jevne mellomrom. Han er en ettertraktet forkynner som han har vært gjennom hele livet. David Østby har også en skarp og god penn og har ført mange bøker i pennen.

I samlingen synger menighetens lovsanger Anette Augdahl;: Det er misjonsoffer og sosialt fellesskap rundt bordene etter møtet.

David Østby


Søndag kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I gudstjenesten fortsetter Pastor Karl-Axel å tale fra Efeserbrevets første kapitel. I forrige gudstjeneste delte han hva vi har i Kristus Jesus. På søndag vil han fortsette med den lovprisningen Paulus gir uttrykk for, Bibelen er et uuttømmelig skattkammer. Du blir aldri ferdig med den. Det er alltid noe nytt å hente fra Skriftens gjemmer.

Lovsangen ledes av menighetens lovsangsleder Anette Augdahl. Det er FilaKidz og åpen kafé.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Pastor Karl-Axel


FilaBibel drar igang lørdag 14.september

Fire lørdager i høst kommer Christopher Mentzoni og Pastor Karl-Axel til å undervise fra Guds Ord.

Christopher Mentzoni kommer til å undervise om Hvordan lese Bibelen? Pastor Karl-Axel kommer til å ta utgangspunkt i den mest berømte studenten i Profetskolen til Elija, nemlig Elisja. Hva kan vi lære av holdningen til denne studenten og måten han fungerte på.
Det er undervisning 4 lørdager: 14.september, 19.oktober, 9.november og 7.desember. Hver gang er det undervisning 2 x 45 minutter med 15 minutters pause. Ingen påmelding.

Christopher Mentzoni

Karl-Axel Mentzoni