Gudstjeneste søndag 16.januar

Pastor Karl-Axel Mentzoni fortsetter å tale om menighetens visjon. Anette Augdahl leder lovsangen og det er FilaKidz.

Dagens troshistorie er det Anders Walther Grandal som deler. Møteleder er Grethe Stenseth.

Det er fint om du melder deg på til møtet via denne lenken.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Karl-Axel Mentzoni

 

Walther Grandal


Bønn tirsdag 18.januar kl 1900

Det er bønnemøte tirsdag 18.januar kl 1900.

Denne tirsdagen er det Grethe Stenseth som leder møtet. Kom og vær med i ukens viktigste møte!

Vi følger smittevernveilederen som Norge Kristne Råd har utarbeidet.

Bønn


Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson i februar/mars

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning da David Buck Hudson besøkte oss igjen i november. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Søndag 27. og mandag 28.februar og tirsdag 1.mars 2022. Alle kveldene kl 1900!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

 

David Buck Hudson


FilaUng fredag 14.januar

FilaUng samles fredag 14.januar kl 1930. Det blir hyggelig gjensyn med Andreas Christiansen som taler og det er lovsang ved FilaUng.

Fint om du kan melde deg på via denne lenken.

Andreas Christiansen

 

 


Sammen i fest og glede 2.januar

Årets første gudstjeneste går av stabelen søndag 2.januar kl 1100. Det er pastor Karl-Axel Mentzoni som deler sitt hjerte for året 2022. Lovsangen ledes av Anette Augdahl med SIFOG teamet.

Som vanlig er det FilaKidz og møteleder er Sidsel Kidiavai. Dagens troshistorie er det Nehemiah Ilunga som deler.

På grunn av restriksjoner er det fint om du melder deg på via denne lenken.

Pastor Karl-Axel

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Sidsel Kidiavai

Nehemiah Ilunga


Gudstjeneste 2.juledag kl 1100

I gudstjenesten taler Henry Kidiavai og blir tolket til norsk av Sidsel Kidiavai. Sangen ledes av Rebekka Tølche med Karin Graff ved flygelet.

Dagens møteleder er Joar Kaasa.

Det er fint om du melder deg på via denne lenken.

Henry Kidiavai

Sidsel Kidiavai

Evangelist Rebekka Tolche

Joar Kaasa


Vi lovsynger jula inn

Søndag 19.desember kl 1100 leder Anette Augdahl med teamet oss i lovsang og begeistring innfor jula. FilaKidz deltar med sang. De som er med i Anettes team: Daniel Augdahl, Trond Pettersen, Alex Lindberg, Marie Pettersen, Petter Gauslaa og Fred Inge Gauslaa.

Karl-Axel Mentzoni holder en appell og møteleder er Joar Kaasa.

Du må melde ditt nærvær via denne lenken. Og det er antallsbegrensning.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Pastor Karl-Axel

Joar Kaasa


Sammen i fest og glede søndag 5.desember

Pastor Karl-Axel Mentzoni taler på søndag 5.desember kl 1100. Lovsangen ledes av Anette Augdahl som har med sitt SIFOG-team! Dagens troshistorie får vi fra evangelist Rebekka Tølche som er tilbake fra sin tur til Kenya.

Som vanlig er det FilaKidz og åpen kafé med middags-servering til en rimelig penge midt i adventstiden. Møteleder på søndag er Linn Elisabeth Aase Mentzoni.

Karl-Axel Mentzoni

Linn Elisabeth Aase Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Evangelist Rebekka Tolche


Gudstjeneste 28.november

Dagens taler er Henry Kidiavai. Han blir tolket av Sidsel Kidiavai til norsk. Lovsangen ledes av Hans Erik Groth. Dagens troshistorie deles av Christina Ljønes. Som vanlig er det FilaKidz, og denne søndagen er det også nattverd.

Etter gudstjenesten er det åpen kafé.

Henry Kidiavai

Sidsel Kidiavai