Sunne menigheter onsdag 17.april og 15.mai


Deboras kvinner lørdag 13.april kl 09

Det er Grethe Berg-Moe som deler. Hun har jobbet ute på misjonsfeltet i en årrekke. Hun kommer til å dele fra sitt rike erfaringsmateriale.

En god frokost serveres med god samtale rundt bordene før hovedtaleren slipper til.

Det er ønskelig at du melder deltakelse til Else-Marie Mentzoni som er vertskap for Deboras kvinner.

Else-Marie Mentzoni


Gudstjenesten søndag 14.april

I gudstjenesten kl 1100 taler Christopher Mentzoni. Som vanlig er det FilaKidz og åpen kafé.

Lovsangen ledes av Alex Lindberg, Øystein Molteberg og Tommy Thorvaldsen. Og det er dåp på søndag. Den blir forrettet av ungdomspastor Emil J Gauslaa.

Møteleder er Grethe Stenseth.

Christopher Mentzoni

Alex Lindberg

Grethe Stenseth


Formiddagstreffet i april

Torsdag 18.april kl 1200 er det klart for månedens formiddagstreff!

Dagens taler er Tommy Fredriksen som også leder sangen. Det er som vanlig deilig bevertning og åresalg til inntekt for misjonsarbeidet i Kenya.

Møteleder er Else-Marie Mentzoni.

Tommy Fredriksen

Else-Marie Mentzoni


Torsdag 11.april CAFE12

På torsdag er det Café12 igjen. Gled deg!

Det er Arvid Nymoen som deler Guds Ord og synger og leder i lovsang. Grethe Stenseth leder møtet! Som vanlig  blir det også bevertning.

Hver gang det er CAFE12 samler vi inn støtte til Soulwinning outreach i Kenya. Den som holder tak i det hele nå på torsdag, er Grethe Stenseth. Hjertelig velkommen!

Grethe Stenseth

Arvid Nymoen


SAMMEN I FEST OG GLEDE SØNDAG 7.APRIL

I gudstjenesten kl 11:00 taler pastor Karl-Axel Mentzoni.

Som vanlig er det Anette Augdahl med team som leder lovsangen under «Sammen i fest og glede». Det er FilaKidz og åpen kafe etter møtet der middag fås kjøpt.

Møteleder på søndag er Nehemiah Ilunga.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Nehemiah Ilunga taler


Jens Garnfeldt besøker oss søndag 26.mai og mandag 27.mai

Vi gleder oss til knallsterke og spennende kvelder med Jens Garnfeldt søndag 26.mai og mandag 27.mai. Jens Garnfeldt tolkes til norsk av Karl-Axel Mentzoni.

Jens Garnfeldt

Begge møtene er kl 1900 i Filadelfia Fredrikstad. I begge møtene leder Anette Augdahl lovsangen.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Mandag 27.mai kl 1400 er det to undervisningstimer. Tema: «Det bibelske grunnlag for økonomisk teologi»

Gled deg!

I møtene vil Jens Garnfeldts sterke evangeliske og profetiske undervisning som motsetter seg all konformitet, særprege møtene. I tillegg så praktiserer Garnfeldt det han underviser og taler. I alle møtene der han taler, er det betjening og mennesker blir ofte sterkt møtt av Herren til utfrielse og helbredelse, Hans forkynnelse er også med på å gi mennesker hjelp til å fortsette vandringen med Herren.

Undervsiningstimene på tirsdag kl 1400 er 2×50 minutter og blir oversatt til norsk.

Vi gleder oss!

 

 

 


Påskemøtene 2024 fortsetter 2.påskedag kl 1800

Det er Johnny Stjernstrøm som er Filadelfias påskepredikant i år.

Johnny Stjernstrøm

Det er møter

SKJÆRTORSDAG KL 1900

med samling rundt nattverdsbordet

Lovsang: «Good News». Møteleder: Emil Johannes Gauslaa

Emil Gauslaa

Ungdomspastor Emil Gauslaa

 

 

Joar Kaasa

LANGFREDAG KL 1900

Lovsang: «Good News». Møteleder: Joar Kaasa

Trond Pettersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

1.PÅSKEDAG KL 1100

Lovsang: Anette Augdahl. Møteleder: Sidsel Kidiavai

Sidsel Kidiavai

 

Hjertelig velkommen til undervisning, inspirasjon, betjening og ikke minst Herrens nærvær!

2.PÅSKEDAG KL 1800

Lovsang: Christian;

Møteleder: Nehemiah Ilunga

Nehemiah Ilunga

 

 


Colin Dye tilbake i januar 2025! Følg med!

Her følger et kort sammendrag av det han talte nå i januar 2024

Det blir spennende gjenhør med Colin Dye som gjestet oss i mars 2023. Denne gangen har han med seg sin kone Amanda Dye.
Noter deg datoene for vekkelseskveldene

Søndag 21.januar til 30.januar – hver kveld kl 1900.

Den første kvelden talte han om Guds kjærlighet og Guds farshjerte ut fra fortellingen om de to sønnene i Lukas 15. Mange mennesker ble betjent av ekteparet Amanda og Colin Dye.

Mandag kveld talte han om å være i Guds nærvær. Praktisk-teologisk tok han oss med inn i Herrens nærvær gjennom undervisningen om Jakob som kjempet med Gud og ble merket for livet.

Tirsdag kveld talte han om den pakten vi har i Jesus Kristus gjennom fortellingen («filmen») om David og Mefiboset, og livet i Lo Debar kontra livet i Davids hus i Jerusalem.

Onsdag kveld talte Colin Dye om korset og Paulus ord i Galaterne 6:14. Hva er korset og hva gjør det med meg?

Torsdag formiddag delte Colin Dye og hans kone Amanda om hvordan de fikk sine respektive møter med Den Hellige Ånd og hvordan Jesus fortsatt døper i Den Hellige Ånd.

Torsdag kveld talte Colin Dye ut fra teksten om Jesu dåp i Jordan og hvordan Den Hellige Ånd fylte Ham og førte Ham. Vi trenger også Den Hellige Ånd og mer hver dag fra Ham.

Fredag kveld talte Colin Dye ut fra bønnemøtet den første menigheten hadde etter å ha blitt fradømt retten til å tale i Jesu navn. De ba ikke for eller om vekkelse, de ba midt i vekkelse! Apg 4:23-32

Lørdag kveld talte Colin Dye fra teksten som handler om noe som skjedde under løvhyttefesten i Jerusalem, Johannes 7:37-29. Den som er tørst, sa Jesus, kan drikke. Colin Dye oppfordret oss til å drikke av Den Hellige Ånd.

Søndag formiddag handlet det om Åndens manifestasjoner, 1.Korinter 12:7. Betjeningen gjaldt de som er syke og har legemlig plager.

Søndag kveld talte han ut fra Kolosserne 1:13 om at vi er fridd ut fra mørkets makt. Han ga praktiske eksempler på hvordan vi kan lukke dørene til ondskap og djevelskap.

Colin Dye

 


Vekkelseskvelder og undervisning om den profetiske tjeneste med profet David Buck Hudson

Det er alltid sterke møter og vidunderlig undervisning når David Buck Hudson besøker oss.

David Buck Hudson og tolken Arild Kopperud er booket for nye besøk fremover i 2024. Datoene er:

29.-30.juli 2024

25. -26.november 2024

Tirsdag 27.februar fortsetter Buck Hudson sin undervisnings-serie kl 1400. 2 x 50 minutter. Temaet er «Biblical foundation for the prophetic ministry» – «Det bibelske fundament for den profetiske tjenesten». Det kommer til å bli spennende og opplysende! Buck Hudson har en helt særegen gave til å undervise de bibelske sannhetene slik at vi forstår hva Bibelen mener. Ikke gå glipp av dette!
Starten på denne undervisningsserien tirsdag 1.august var svært praktisk og opplysende. Mange hatt møtt frem til tross for sommer og godt vær. Få med deg fortsettelsen, ta med deg notatbok og Bibel.

 

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

 

Buck Hudson

Buck Hudson og Arild Kopperud