Resurrection Festival fra Skjærtorsdag til 2.påskedag

Kudzi Mawire

Påskefestivalen starter skjærtorsdags kveld. Hovedtaler i år er Kudzi Mawire som kommer til oss fra Sør-Afrika. Pastor Kudzi sammen med sin kone Margrate var pastorpar for den internasjonale delen av Betel, Trondheim da Else-Marie og Karl-Axel Mentzoni var pastorpar der.

Pastor Kudzi Mawire har besøkt Filadelfia ved et par anledninger. Hans forkynnelse og undervisning er høyt verdsatt. Vi gleder oss til å høre ham dele Guds Ord på rett måte. Hans tema gjennom alle kveldsmøtene vil være: Oppstandelseskraften – hvordan rett dele sannhetens Ord.

I møtene deltar Resurrection team med lovsang og tilbedelse under ledelse av Sunniva Christiansen og Anette Augdahl.

Søndag formiddag taler pastor Karl-Axel Mentzoni i oppstandelsesgudstjenesten.


Sammen i fest og glede 2.april kl 1100

I møtet fortsetter pastor Karl-Axel Mentzoni undervisningsserien om Jesu underverk. I februar måned var teksten den blinde Bartimeus, i mars var det historien om den lamme mannen som får et livsforvandlende møte med Jesus.

I april-utgaven av “Sammen i fest og glede” vil det handle om den mirakel-beretningen som på mange måter er pastor Karl-Axels hovedbudskap for menigheten i Filadelfia Fredrikstad.

Vi gir alltid mulighet til forbønn for den som ønsker det.

Karl-Axel Mentzoni

I møtet synger Anette Augdahl med ”sammen i fest og glede”-teamet. Det blir søndagsskole, og nye medlemmer ønskes velkommen. Og når gudstjenesten er ferdig, åpner kaféen dørene. Der fås middag kjøpt.

I SAMMEN I FEST OG GLEDE 14.mai taler den amerikanske predikanten Ronn Haus. Han er en levende legende og har møtt og talt sammen med Kathryn Kuhlmann, Benny Hinn og andre av de vi på denne siden kaller store vekkelses-og helbredelsespredikanter. Han var også i sin tid PA (Personlig assistent) til den mannen som har fått tilnavnet Herr Pinse (Mr Pentecost), David du Plessis. Ronn Haus taler også 12. og 13.mai.


Møtene med Jens Garnfeldt fortsetter tirsdag og onsdag 28. og 29.mars kl 1900

Jens Garnfeldt er tilbake til Filadelfia. Vi har allerede opplevd to spennende kvelder med sterkt nærvær av Den Hellige Ånd. I møtet på mandagskvelden var det mange som opplevde en berøring av Den Hellige Ånd og gjennom kunnskapsord fikk hilsener rett inn i sin livssituasjon. Mennesker reiser langveis fra for å oppleve Jens Garnfeldts møter. Også denne gangen hadde vi besøk av noen som kjører 60 mil hver vei for å oppleve Gudsnærværet. Da er det snakk om hunger etter hva Den Hellige Ånd har på menyen!

Jens Garnfeldt

Jens Garnfeldt

Siden han besøkte Filadelfia under nyttårskonferansen, har Jens Garnfeldt vært på en rundreise til Latin-Amerika. Overalt der han drar frem, vitner mennesker om hva Den Hellige Ånd gjør i menneskers liv. Kom med forventning til Herren! Det er fortsatt to spennende kvelder der Den Hellige Ånd kommer til å tale til oss.

Jens Garnfeldt er tilbake i Filadelfia 29.-31.mai!


Onsdag 22.mars kl 1200: KOM OG SE!

I onsdagens utgave av KOM OG SE! er det Gunnar Østrem som taler Guds Ord. Med seg i møtet har han Øivind Dahl som synger. I møtet er det også misjonsoffer. Det er bevertning og sosialt fellesskap rundt bordene.

Britt Marie og Øivind Dahl

Britt Marie og Øivind Dahl


Søndag kl 1800: HELE FILADELFIA SYNGER med Christopher Mentzoni

Christopher MentzoniSøndag kveld slår Anette Augdahl og hennes team til med nytt “Hele Filadelfia Synger”. Denne gangen er det en litt yngre utgave av Mentzoni som skal være kveldens gjest.

Christopher Mentzoni er født i Østfold i forrige århundre. Han har fulgt sine foreldre under oppveksten, Da gjorde han sin karriere som sanger blant annet i Revival Club som var det ikoniske navnet til ungdomskoret som hadde sitt utspring i Betel Trondheim. Dette oppsto som et resultat av besøket av ungdomspastor Crisco fra Pensacola og ganske nær kontakt med den enda mer kjente Stephan Christiansen og Jesus-Revolution.

Christopher og Revival Club var på samme scene som Reinhard Bonnke under pinsevennenes store Europakonferanse i Helsinki i 2000. Det er ikke helt sikkert at han kommer til å synge reportoaret til Revival Club som grenset til ganske spesielt, med den mest stuerene sangen “Guds Ord, Guds kraft, Under og Mirakler”.

Idag er Christopher Mentzoni ansatt i Pinsekirken på Fjellstrand, Nesodden. Han er forkynner og mindre sanger for tiden, men Anette Augdahl drar frem gammelt og nytt fra glemselen. Det blir appell ved den yngre Mentzoni-utgaven på søndag og åpen kafé.


Ella Onakoya på vekkelseskveld onsdag 15.mars kl 1900

Ella Onakoya er et nytt bekjentskap for Filadelfia. Hun er grunnlegger av tjenesten “Harvest of the Nations.“

Ella Onakoya

Ella Onakoya

Hun har fulltids tjeneste og er også forfatter. Som evangelist og profetisk vekkelsesforkynner, betjener hun menigheter i Storbritannia, og mange nasjoner i Europa, Afrika, Amerika og Asia. Mange har opplevd frelse, helbredelse og gjennombrudd i egen tjeneste når hun har betjent dem. Hennes visjon er å se Jesu mandat oppfylt i hvert eneste menneskes liv som hun betjener.

 


KOM OG SE! onsdag 8.mars kl 1200

Onsdag kl 1200 er det Gunnar Østrem som deler Guds Ord i KOM OG SE! Det blir sang og betjening. Det er også misjonsoffer! Etter at møtet er slutt er det bevertning ved bordene.

Gunnar og Hanne Østrem i FPFK Embakasi, Nairobi

Gunnar og Hanne Østrem i FPFK Embakasi, Nairobi


KOM OG SE! 1.mars kl 1200

I onsdagens KOM OG SE! er det pastor Karl-Axel Mentzoni som taler Guds Ord. Han kommer også til å fortelle fra sin siste tur til Kenya.

IMG_5228Onsdagens KOM OG SE! blir ledet av Jonny Kobbevik. Det blir sang og musikk ved Sissel Kobbevik. Etter møtet er det bevertning.


Søndag 26.februar kl 1100 taler Tom Jensen

Tom Jensen har vært medpastor i Norge og Estland i en årrekke. Dessuten har han hatt hjerte for å nå ungdommer med det levende evangeliet.

Dette har ført til engasjement som taler, underviser og rådgiver i en lang rekke menigheter i både inn-og utland. Når

Tom Jensen

Tom Jensen

Tom Jensen taler, er det ingen som går fra undervisningen uten å vite hva som var poenget. Han sørger alltid for at tilhørerne får med seg poenget og utfordringen.

I gudstjenesten er det Anette Augdahl som leder lovsangen. Det er søndagsskole, ekstraoffer til Bibelen til Alle og åpen kafé etter gudstjenesten. Møteleder er Arvid Nymoen. Altså: Et møte det er vel verdt å få med seg!

 


Arvid Nymoen taler i KOM OG SE! onsdag 22.februar kl 1200

Onsdag 22.februar er det menighetens egen Arvid Nymoen som taler og synger i KOM OG SE! møtet.

Arvid Nymoen

Arvid Nymoen

Arvid Nymoen har vært aktiv i forkynnertjenesten i en årrekke. Han har også betjent flere menigheter som pastor. På mange måter var starten hans i skoleteamet i Filadelfiakirken i Oslo sammen med sin bror Einar Nymoen og Egil Svartdahl. Mange fra Filadelfia Sarpsborg husker at Arvid Nymoen var med Juniormusikken og Einar Grandal på turné til Sørlandet på midten av 70-tallet. Nå er Arvid Nymoen aktivt med i Filadelfia og tjener med sin sangtjeneste blant annet som en del av GOOD NEWS teamet som synger jevnlig i menigheten.

I onsdagens møte blir det åndelig påfyll med tale og sang og betjening før det ønskes velkommen til bevertning.