Påskekonferansen 2018

På mandag og tirsdag taler Jens Garnfeldt som har vært på besøk i Filadelfia siden september 2015. Hans tjenestegaver i undervisning og betjening er høyt verdsatt. Menge mennesker er møtt av Herren gjennom hans frimodige tjeneste.

Jens Garnfeldt

Fra onsdag til og med langfredag er det Kurt Bom Andersen som underviser og betjener i møtene. Legg merke til at det også er KOM OG SE! på onsdag formiddag. I det møtet taler også pastor Kurt Andersen. I møtene deltar Anette Augdahl og FilaUng.

Påskeaften og 1.påskedags kveld får vi besøk av den australske forkynneren Trish Jenkins. Selv om hun kommer fra solskinnsstaten Queensland har hun ikke bare opplevd solfylte dager. Hennes vitnesbyrd om hvordan Herren førte henne ut av fengslets mørke ot ut i fritt rom, er utrolig gripende.

2.påskedags kveld avslutter vi påskens konferanse med gjenhør av én av tjenestegavene som Filadelfia setter pris på: David Buck Hudson.

1.påskedag er det også gudstjeneste kl 1100 der Karl-Axel Mentzoni taler.


“Jeg er” er søndagens tekst 11.mars

12.mars til 1.april, ukene 11, 12 og 13 oppfordres Filadelfias medlemmer til å lese ett kapitel hver dag i Johannes evangelium, I søndagsmøtene blir det undervisning fra den samme bibelboken.

Søndag 4.mars talte pastor Karl-Axel Mentzoni om de sju tegnene som finnes i Johannes evangelium. 11.mars er det Christopher Mentzoni som taler om de sju utsagnene til Jesus: “Jeg er”. I møtet deltar Good News og leder lovsangen. Det er søndagsskole og etter møtet er det åpen kafé.

Du finner daglig noen linjer om dagens kapittel som vi leser sammen, under Pastorens side og deretter under Nytt fra Karl-Axel.

Jesus på korset


I mars måned leser vi Johannes evangelium

I løpet av mars måned, fra mandag 12.mars til og med påskedag 1.april, oppfordrer vi alle til å lese Johannes evangelium, Ett kapitel hver eneste dag. I søndagsgudstjenestene kommer vi til å konsentrere oss om tekster som er hentet fra foregående ukes lesning.

Hvorfor gjør vi dette? Guds Ord er en viktig ingrediens i våre liv. Vi har egne vekkelseskvelder der vi vektlegger erfaringssiden av kristenlivet. Men vi vet også at undervisning er svært viktig for at vi skal ha et godt liv, et godt kristenliv.

Lys over ordet


Tirsdag 27.februar kl 1900: VEKKELSESKVELD MED DAVID BUCK HUDSON

Mandag kveld 26.februar ble et sterkt møte der David Buck Hudson talte om “Gjennombrudd”. Han sa at med Jesus i båten kommer vi over til den andre siden. Men det er ikke sikkert vi kommer dit på den måten vi liker, men det er sikkert av vi kommer til å komme dit! Etter betjening med ordets forkynnelse gikk han over til å betjene mennesker med profetiske hilsninger. Og folk fikk virkelig møte med Herren på en sterk måte. Tirsdag kveld fortsetter vi med mer av det samme og forventer et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.

David Buck Hudson


Søndag 18.februar taler Christopher Mentzoni i gudstjenesten

Søndag 18.februar kl 1100 er det Christopher Mentzoni som taler i gudstjenesten. Good News leder lovsangen. Det er nattverd og søndagsskole. Møteleder er Arvid Nymoen. Det hele avsluttes med åpen kafé.

Christopher Mentzoni


Onsdag 31.januar kl 1200: LISE KARLSEN

Onsdag kommer Lise Karlsen, grunnlegger av Evangeliesentrene til Filadelfia. Med seg har hun et team fra medarbeiderlinja på Varna Evangeliesenter. Vi gleder oss!

Lise Karlsen


Vekkelseskveldene med Jens Garnfeldt fortsetter tirsdag 30.januar 2018 kl 1900

Mandag 29.januar talte Jens Garnfeldt om viktigheten av at vi benytter salvelsen og Den Hellige Ånds kraft til mer enn gode følelser. Den Hellige Ånd er gitt for en hensikt. Den er gitt for å utføre det guddommelige, det vi ikke makter i egen kraft.

Det er spennende møter med mennesker som kommer langveisfra. Mandag kveld var det flere som kom helt fra Blekinge i Sverige. Mange timers biltur førte dem til Fredrikstad. Og de var ikke skuffet over det de opplevde.

Tirsdag kveld 30.januar fortsetter Jens Garnfeldt og undervise og betjene.

Jens Garnfeldt er tilbake i Filadelfia mandag 26. og tirsdag 27.mars 2018. Begge kvelder kl 1900.

 

Jens Garnfeldt


Søndag 28.januar kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni

Karl-Axel Mentzoni

I gudstjenesten søndag 28.januar kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni. I møtet leder FilaUng lovsangen, det er søndagsskole og åpen kafé. I møtet blir det også tatt opp et ekstraoffer til de møblene i menighetens kafé. Møteleder er menighetens ungdomsleder Christoffer Christiansen.

Søndag kveld kl 1900 viser FilaFilm en spennende film. I uka som ligger foran, er det mandag 29. og tirsdag 30.januar begge kvelder kl 1900 besøk av Jens Garnfeldt. Onsdag formiddag kl 1200 kommer Lise Karlsen ti lKOM OG SE!

Jens Garnfeldt


Nyttårskonferansen 1.-7.januar 2018

Første uka i januar arrangeres nyttårskonferansen i Filadelfia. I flere år har vi innledet året med nyttårskonferanse med bønn-og fasteuke. Tema for konferansen er: Se, alt er blitt nytt!

Kurt Bom Andersen

Vi får spennende besøk denne uka. Det hele starter med menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni på 1.januar kveld. Tirsdag formiddag fortsetter det med pastor Kurt Bom Andersen fra Leeds, England. Han er pastor i menigheten “Father’s House”. Undervisningen tirsdag formiddag kommer til å handle om “Bibelsk forsørgelse”.

Tirsdag kveld fortsetter det med etterlengtet besøk av Carl Gustaf Severin.

Pastor Uduak Mme fra Overcomers Chapel i Trondheim underviser torsdag formiddag.

Stefan Salmonsson med sin kone Marie og ekteparet Lena og Jens Garnfeldt kommer senere i uken. Vi gleder oss til en sterk uke.

Fra tirsdag 2.januar til lørdag 6.januar er det åpent for bønn fra 0600 – 2400 i Filadelfia.

Carl Gustaf Severin


Søndag 10.desember kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni

Diskvalifisert på alle måter, men kvalifisert av Gud.

Søndagens tema henger sammen med adventstidens tekster. Fra den siste profetboken i det gamle testamente til Gud taler i det nye testamente går det 400 lange år med taushet. Så brytes tausheten til dundrende akkompagnement av Den Hellige Ånds mektige iscenesettelse av den nye tid! Og måten Han gjør det på, er helt fenomenal! Dette er bakteppet for dagens tema som menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni forkynner på søndag.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangen ledes av Acta lovsangsskole fra Stavanger.