Bønnekonferansen 12.-14.august

Vi gjentar det som etterhvert har blitt en årlig foreteelse: Bønnehelgen med Anne Kristin Lindberg og Misjonsbefalingen ledet av Jostein Kirkenes.

Pastor Karl-Axel Mentzoni og flere deltar! Vi gleder oss!Gudstjeneste søndag 7.august

Det blir en spennende gudstjeneste søndag 7.august kl 1100!

Taleren er Kevin Stark som vi gleder oss til å høre igjen! Han er fra USA og har besøkt oss i forbindelse med TX Conferences tidligere. Han blir tolket av Jan Aage Torp fra Oslokirken.

Jan-Aage Torp

Lovsangen ledes av Sunniva Christiansen.
Dagens troshistorie er det Anne Lise og Rasmus Djuve som deler med oss! De har vært misjonærer i Niger i en mannsalder! Det blir spennende å høre fra dem.

Møteledere er Joar Kaasa og menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni.
Etter at møtet er ferdig fortsetter herligheten i kaféen med barbeque party!

Kevin Stark

Anne-Lise Djuve

Sunniva Christiansen


FilaUng sommeren 2022

I sommer møtes vi ukentlig, både ute og inne.

Følg med på @filaungimpact på Instagram.

Vi har også messenger gruppe. Ta kontakt med Ungdomspastor Emil Gauslaa på 47946435 eller via sosiale medier om du har noen spørsmål. Be blessed!

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa


Bønn hver onsdag i seks sommeruker

Det er bønnemøter hver onsdag kl 1900 – 2030 i sommer.  Den første gangen er onsdag 06.juli og siste gang onsdag 10.august. Det er pastorparet Else-Marie og Karl-Axel som leder bønnesamlingene.

Else-Marie og Karl-Axel

Else-Marie og Karl-Axel


Gudstjeneste søndag 24.juli kl 1100

I møtet søndag 24.juli er det pastor Karl-Axel Mentzoni som taler. Han forteller også fra sitt siste besøk til Kinshasa og Nairobi. I møtet leder Anette Augdahl lovsangen.

Dagens møteleder er Sidsel Kidiavai.Det er nattverd og aktiviteter for FilaKidz.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Sidsel Kidiavai

Pastor Karl-Axel


Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson 25.-26.juli

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning da David Buck Hudson besøkte oss i februar og mars. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Mandag 25. og tirsdag 26.juli 2022. Begge kveldene kl 1900! Og i begge møtene er det Sunniva Christiansen som leder lovsangen!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

 

David Buck Hudson

Sunniva Christiansen


Gudstjeneste søndag 17.juli kl 1100

I møtet søndag 17.juli kl 1100 taler Christopher Mentzoni. Han er leder for menighetens misjonsengasjement. Vi har fått fantastiske rapporter om over 100 som har blitt frelst i Nairobi gjennom Soulwinning Outreach team. I Midt-Østen er det nesten to tusen som er blitt døpt av vår misjonær. Pastor Karl-Axel er i Kinshasa der folk blir frelst i hvert møte, og flere vitner om sterke helbredelser.

Møteleder og lovsangsleder på søndag er Grethe Stenseth. Vi gleder oss til søndagens gudstjeneste!

Christopher Mentzoni

Grethe Stenseth


Søndag 10.juli kl 1100

I gudstjenesten taler Terje Berg. Lovsangen ledes av Marie Pettersen. Møteleder er Rebekka Tølche.

Under sommertiden er det ikke undervisning for FilaKidz, men tilrettelagt aktiviteter for denne aldersgruppen.

Terje Berg

Evangelist Rebekka Tolche

Marie Pettersen


Gudstjeneste 3. juli kl 1100

Det er pastor Karl-Axel Mentzoni som taler i gudstjenesten på søndag 3.juli kl 1100. Det er lovsang og møteleder er Joar Kaasa.

Etter gudstjenesten er det ikke kafé, men alle er invitert til Toril og Villy Christensen i Kråkerøyveien 232. Der vil det være mulig å grille og ha sosialt fellesskap. Ta med grillmat og gjerne også noe å sitte på.

Under sommertiden er det ikke egen FilaKidz undervisning, men det er tilrettelagt med enkle aktiviteter for barna.

Joar Kaasa

Karl-Axel Mentzoni