Tom Jensen taler om et liv i overflod søndag 16.juli kl 1100

Tom Jensen

Søndag taler Tom Jensen om et liv i Ånden. Å leve i Ånden fordrer også at vi vandrer i Ånden. Det er et spennende liv og et liv i overflod. Lovsangen på søndagens gudstjeneste ledes av Fredric Mentzoni som er bror til møtelederen Christopher Mentzoni. I møtet er det også nattverd.

I sommertiden kan vi dessverre ikke tilby søndagsskoleopplegg.

Christopher Mentzoni


Helbredelse i fokus på søndag 9.juli kl 1100

Karl-Axel Mentzoni

Søndag formiddag kommer pastor Karl-Axel Mentzoni til å tale om Bibelens hovedperson Jesus som helbreder og setter fri fra synd, sykdom og fattigdom. Gjennom en av beretningene fra evangeliene vil han utfordre oss til å stole på den levende og oppstandne Guds Sønn. Jesus er fortsatt en levende virkelighet og på søndag vil du få høre om Jesus av mennesker som har en levende relasjon med Ham.

Jan Åge Berg kommer til å presentere en ny bok som handler om helbredelse!

I møtet synger menighetens lovsanger Anette Augdahl. Og ja, det blir både offer, og det blir også forbønn for alle behov!

Anette Augdahl

Anette Augdahl

I sommertiden er det ikke søndagsskole.


Gunnar Østrem taler søndag 2.juli kl 1100!

I den første gudstjenesten i juli taler Filadelfias egen sønn, Gunnar Østrem. Han har sammen med sin kone Hanne vært forstanderfolk i en lang rekke av pinsebevegelsens menigheter på Østlandet, også sin egen barndomsmenighet der hans far var også var med i lederskapet.

Gunnar Østrem

Men det er ikke bare i Norge Gunnar Østrem har forkynt evangeliet. Også Afrika har fått smake hans friske og forvandlende budskap og evangeliets kraft.

På søndag synger Arvid Nymoen som også har betjent flere av pinsebevegelsens menigheter som forstander og pastor. Han er for mange kjent som en fantastisk formidler av vekkelses-og fornyelsessanger som skaper tro i det hjerte som tar imot budskapet.

Arvid Nymoen

 

Det blir en feiende flott gudstjeneste søndag 2.juli kl 1100!


Sesongens siste Hele Filadelfia Synger på søndag kl 1800

Anette Augdahl og hennes team er klar for en ny sangkveld i Filadelfia.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Det er nye og gamle sanger i skjønn forening. Teamet sørger for høy trivselsfaktor i møtet.

Søndag holdes andakten av Karl-Axel Mentzoni.


PINSEFEST MED ÅLESKJÆR OG ARGENTINSK APOSTEL

Åge Åleskjær

I pinsen får Filadelfia besøk av den kjente og kjære predikanten, Åge Åleskjær. Mange har sett frem til undervisningen han skal ha tre kvelder i pinsehelgen i Filadelfia. Åge Åleskjærs forkynnelse er alltid frigjørende, inspirerende og livsforvandlende.

Apostel Gabriel Gorjon

2.pinsedags formiddag er det spennende besøk når apostel Gabriel Gorjon kommer fra Argentina. Han er på en rundreise i Norge og blir tolket av misjonær Roar Eriksen. 1.pinsedag formiddag taler menighetens egen pastor Karl-Axel Mentzoni.

Lovsangen ledes av Good News, FilaUng og Anette Augdahl.


Vekkelseskvelder med Jens Garnfeldt mandag og tirsdag 29. og 30.mai kl 1900

Jens Garnfeldt er tilbake til Filadelfia. I mars måned opplevde vi fire spennende kvelder med sterkt nærvær av Den Hellige Ånd. Mennesker reiser langveis fra for å oppleve Jens Garnfeldts møter. I mars hadde vi besøk av noen som kjørte 60 mil hver vei for å oppleve Gudsnærværet. Da er det snakk om hunger etter hva Den Hellige Ånd har på menyen!

Jens Garnfeldt

Jens Garnfeldt

Siden han besøkte Filadelfia under nyttårskonferansen, har Jens Garnfeldt vært på en rundreise til Latin-Amerika. Overalt der han drar frem, vitner mennesker om hva Den Hellige Ånd gjør i menneskers liv. Kom med forventning til Herren! To spennende kvelder ligger foran oss der Den Hellige Ånd kommer til å tale sterkt.

Jens Garnfeldt er tilbake med nye vekkelseskvelder 18. og 19.september.


Resurrection Festival fra Skjærtorsdag til 2.påskedag

Kudzi Mawire

Påskefestivalen starter skjærtorsdags kveld. Hovedtaler i år er Kudzi Mawire som kommer til oss fra Sør-Afrika. Pastor Kudzi sammen med sin kone Margrate var pastorpar for den internasjonale delen av Betel, Trondheim da Else-Marie og Karl-Axel Mentzoni var pastorpar der.

Pastor Kudzi Mawire har besøkt Filadelfia ved et par anledninger. Hans forkynnelse og undervisning er høyt verdsatt. Vi gleder oss til å høre ham dele Guds Ord på rett måte. Hans tema gjennom alle kveldsmøtene vil være: Oppstandelseskraften – hvordan rett dele sannhetens Ord.

I møtene deltar Resurrection team med lovsang og tilbedelse under ledelse av Sunniva Christiansen og Anette Augdahl.

Søndag formiddag taler pastor Karl-Axel Mentzoni i oppstandelsesgudstjenesten.

PS! Kudzi Mawire har lovt å komme tilbake til Filadelfia til PINSEFEST18! Vi gleder oss allerede!


Sammen i fest og glede 2.april kl 1100

I møtet fortsetter pastor Karl-Axel Mentzoni undervisningsserien om Jesu underverk. I februar måned var teksten den blinde Bartimeus, i mars var det historien om den lamme mannen som får et livsforvandlende møte med Jesus.

I april-utgaven av “Sammen i fest og glede” vil det handle om den mirakel-beretningen som på mange måter er pastor Karl-Axels hovedbudskap for menigheten i Filadelfia Fredrikstad.

Vi gir alltid mulighet til forbønn for den som ønsker det.

Karl-Axel Mentzoni

I møtet synger Anette Augdahl med ”sammen i fest og glede”-teamet. Det blir søndagsskole, og nye medlemmer ønskes velkommen. Og når gudstjenesten er ferdig, åpner kaféen dørene. Der fås middag kjøpt.

I SAMMEN I FEST OG GLEDE 14.mai taler den amerikanske predikanten Ronn Haus. Han er en levende legende og har møtt og talt sammen med Kathryn Kuhlmann, Benny Hinn og andre av de vi på denne siden kaller store vekkelses-og helbredelsespredikanter. Han var også i sin tid PA (Personlig assistent) til den mannen som har fått tilnavnet Herr Pinse (Mr Pentecost), David du Plessis. Ronn Haus taler også 12. og 13.mai.


Onsdag 22.mars kl 1200: KOM OG SE!

I onsdagens utgave av KOM OG SE! er det Gunnar Østrem som taler Guds Ord. Med seg i møtet har han Øivind Dahl som synger. I møtet er det også misjonsoffer. Det er bevertning og sosialt fellesskap rundt bordene.

Britt Marie og Øivind Dahl

Britt Marie og Øivind Dahl


Søndag kl 1800: HELE FILADELFIA SYNGER med Christopher Mentzoni

Christopher MentzoniSøndag kveld slår Anette Augdahl og hennes team til med nytt “Hele Filadelfia Synger”. Denne gangen er det en litt yngre utgave av Mentzoni som skal være kveldens gjest.

Christopher Mentzoni er født i Østfold i forrige århundre. Han har fulgt sine foreldre under oppveksten, Da gjorde han sin karriere som sanger blant annet i Revival Club som var det ikoniske navnet til ungdomskoret som hadde sitt utspring i Betel Trondheim. Dette oppsto som et resultat av besøket av ungdomspastor Crisco fra Pensacola og ganske nær kontakt med den enda mer kjente Stephan Christiansen og Jesus-Revolution.

Christopher og Revival Club var på samme scene som Reinhard Bonnke under pinsevennenes store Europakonferanse i Helsinki i 2000. Det er ikke helt sikkert at han kommer til å synge reportoaret til Revival Club som grenset til ganske spesielt, med den mest stuerene sangen “Guds Ord, Guds kraft, Under og Mirakler”.

Idag er Christopher Mentzoni ansatt i Pinsekirken på Fjellstrand, Nesodden. Han er forkynner og mindre sanger for tiden, men Anette Augdahl drar frem gammelt og nytt fra glemselen. Det blir appell ved den yngre Mentzoni-utgaven på søndag og åpen kafé.