15,juli kl 1100: Larrings og Mentzonis

I gudstjenesten søndag 15.juli har vi storfint besøk av Ruth og Ole Johnny Larring. De har i en årrekke trålet Norge på kryss og tvers for evangeliets skyld. Også i år er de i aksjon for det som ligger dem nærmest på hjertet: At mennesker skal møte Jesus og bli frelst og satt fri. De vil fortelle om det store misjonsarbeidet som drives gjennom misjonsradioen IBRA Radio.

I møtet deltar også en yngre garde Mentzoni. Det er sønn, svigerdatter og barnebarn som skal være med på litt av lovsangen i møtet. I møtet kommer pastor Karl-Axel Mentzoni til å forkynne Guds Ord.
Etter at møtet er over, er det åpen kafé…

Ruth og Ole Johnny Larring


Bønnesamlingene fortsetter også i sommermånedene

I Filadelfia har vi ivrige bønnekjemper som holder koken og trykket oppe, sommer og vinter. Også nå i sommer er det bønn hver tirsdag mellom 1630 og 1830. Vi begynner med å dele erfaringer og bønnesvar de første 30 minutter før vi ber i Ånden de neste 30 minuttene. Deretter har vi en bønneleder som leder de siste 60 minuttene. La det være sagt: Om du ikke har anledning til å være med 120 minutter, så kom og vær med det du kan. Mange eller få minutter, du er like velkommen!

sdsd

Lovprisning med løftede hender er bibelsk


Gunnar Østrem taler i Filadelfia: 1. og 29.juli

Menighetens misjonær, tidligere pastor og svært aktive Gunnar Østrem taler i to søndags gudstjenester i sommer: 1. og 29.juli. I gudstjenesten 1.juli leder Anette Augdahl lovsangen. Det er Christopher Mentzoni som leder møtet.

I tillegg til innsatsen i Filadelfia der Gunnar Østrem fortsatt leder KOM OG SE! møtene midt i uka, er han stadig på farten til sitt elskede Kenya. I august venter besøk på Embakasi hos Pastor Solomon Mwalili. Menigheten feirer sitt 25 års jubileum. Senere i høst er det ny tur for Gunnar Østrem sammen med sin Hanne.

Gunnar Østrem i kjent stil i Kenya

Gunnar Østrem er kjent for sin grunnleggende forkynnelse spesielt fra Paulus litteraturen. Romerbrevet og Galaterbrevet kjenner Gunnar som sin egen bukselomme. Han har også skrevet lettleste kommentarer til disse brevene. Gjennom sin mange-årige tjeneste i Kenya (48 år) og i Norge (54 år) er Gunnar Østrem kjent for sin evangelistiske stil som ikke lar tilhøreren bli i sine egne tanker, men krever gjensvar på evangeliets KOM OG SE!

Hanne og Gunnar Østrem grunnla SOULWINNING OUTREACH som gjennom sin tjeneste har plantet nær halvparten av FPCs mer enn 1100 menigheter. Denne apostoliske tjenesten har på nytt kommet tilbake til Filadelfia Fredrikstad som er kontaktmenighet i Norge for dette pionerarbeidet.


Vekkelseskvelder 18. og 19.juni!

Jens Garnfeldt er endelig tilbake i Filadelfia Fredrikstad. To kvelder i juni, 18. og 19.juni er vår danske bror på plass og forkynner. Møtene starter kl 1900 begge kveldene. På mandags kveld er det Anette Augdahl som leder lovsangen, mens Olle Petter Olsen leder på tirsdag kveld.

Jens Garnfeldt

Velkommen til sterk undervisning og utfordrende forkynnelse!

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Olle Petter Olsen


Søndag 3.juni kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni

I søndagens tale kommer Karl-Axel Mentzoni til å tale om hvordan du kan høre Den Hellige Ånd tale. Ofte er mennesker forvirret fordi de løper hit og dit for å få bekreftet sine meninger. Men det er utrolig viktig å være lydhør for Åndens stemme. Hva har min Herre å si til sin tjener?

Karl-Axel Mentzoni

I søndagens gudstjeneste deltar også Anette Augdahl og leder lovsangen. Det er FilaKidz og etter

Anette Augdahl

Anette Augdahl

møtet er det åpen kafé. Dagens møteleder er Nehemiah Ilunga.


PINSEFEST 2018

I årets pinsefest har vi flott besøk av Kudzi Mawire. Han leder menigheter i Sheffield, England og Johannesburg, Sør-Afrika. Det er tredje gangen han besøker Filadelfia, og vi gleder oss veldig til hans bibelbaserte og fundamentale undervisning. Han taler hver kveld i pinsen i tillegg til at han underviser på seminaret på pinseaften.

Kudzi Mawire

2.pinsedags formiddag taler en av fjorårets OASE-talere, Rhonda Hughey. Det blir et spennende besøk. Hun er opptatt av at evangeliet skal gjennomsyre byer og steder slik at det blir en forandring ikke bare i åndslivet til den enkelte kristne, men i hele samfunnet.

Rhonda Hughey

1.pinsedags formiddag er det menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni som taler. I møtet som er mai-utgaven av SAMMEN I FEST OG GLEDE, skal nye medlemmer ønskes velkommen. Det hele avsluttes med at middag kan fås kjøpt i kaféen.

I alle møtene er det lovsang og tilbedelse ledet av menighetens lovsangere: Anette Augdahl, Good News og SIFOG teamet.


Karl-Axel Mentzoni taler i april måned

Hver søndag formiddag i april måned er det menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni som taler. De to første søndagene var teksten hentet fra kapittel 20 i Johannes evangelium. I de tre siste søndagsgudstjenestene taler han fra kapittel 21 i det samme evangelium. I tillegg til tekstlesning og tekstutleggelse blir det også betjening i gudstjenestene.
Johannes evangelium avsluttes med det store crescendo og utropstegnet at Jesus har stått opp fra de døde. I alle tekstene handler det om hvordan han, den levende fra de døde, møter sine disipler på ulike måter.

Karl-Axel Mentzoni


Spennende besøk helgen 6.-8.april 2018 av tidligere torpedo

 


Sterk start på påskekonferansen mandag 26.mars 2018

Jens Garnfeldt underviste sterkt om profetordet fra Malaki 4:5-6.

Elias salvelse, en dobbelt del, førstefødselsretten, skal gjøre at fedrenes hjerter skal vendes til barna og barnas hjerter til fedrene. Årsaken til at

Olle Petter Olsen

Elisjas ben var fulle av salvelse og førte til at den døde soldaten ble vakt til live igjen, er ikke et hallelujakor verdig. Det er til å gråte over. Hvorfor? Fordi salvelsen fra Elisja ble ikke ført videre. Det var ingen sønner som arvet denne salvelsen. Ganske tragisk. Men i vår tid oppretter Den Hellige Ånd åndelige fedre som skal ta seg av åndelige sønner og døtre.

Olle Petter Olsen ledet lovsangen og dro ned salvelsen.

Jens Garnfeldt

 

 

 

 

 

 

Sterk fortsettelse tirsdag 27.mars 2018

Jens Garnfeldt underviste om den sunnamittiske kvinnen i 2.Kongebok kapittel 4.

Denne kvinnen lagde et rom for profeten, den Guds mann. Hun hadde ingen skjult agenda. Derfor ville alltid profeten bo hos denne familien. Hun fikk en velsignelse, men den skulle snart vise seg nesten å være en forbannelse. Men Guds velsignelse er sterkere enn Satans forbannelse. Gud forsvarer det Han har forordnet, for den sunamittiske kvinnen og hennes mann: Deres sønn! Han dør, men Elisja sørger for ved Guds hjelp at velsignelsen enda en gang vinner! Det gjør den alltid! Mange tok imot budskapet med glede. Det var forbønn og mennesker vitnet om Guds inngripen. “Good News” ledet lovsangen og førte oss innfor Guds trone.

Grunnleggende undervisning og mange helbredelser 28.mars 2018

Kurt Bom Andersen underviste på KOM OG SE! om det jødiske bønnesjalet(talit) og hvordan dette finnes skjult tilstede i mange bibeltekster.

På kvelden underviste han om at det Jesus kom for å gjøre, var å herliggjøre Guds navn, som er Far. Han utfordret den som opplever skam, å legge denne ned for Fars føtter. Heretter skal du vite at det ikke er alle andre som fortjener Guds godhet. Du får det Han har for deg fordi du er sønn/datter av Far i himmelen.  I avslutningen av møtet så vi hvordan mennesker med smerter og fysiske plager ble momentant hjulpet.

Kurt Bom Andersen

Spennende undervisning og flere helbredelser 29.mars 2018

Kurt Bom Andersen underviste om at det Salomo ba om, var et lydhørt øre. Og når han ba om dette, fikk han alt det andre i tillegg.

Etter å ha illustrert et spennende poeng om hva Gud ønsker å gi oss i Kristus Jesus, praktiserte Kurt Bom Andersen, troens gave. Han talte til de som kom for å bli kvitt sine smerter. Hele tiden sa han; “Det er så enkelt. Du kan ikke gjøre noe, jeg kan ikke gjøre noe. Jesus har allerede gjort det. Du er frisk. Smertene tilhører ikke deg. Jesus tok dem med seg på korset.” Folk ble kvitt smerter og plager og ga Gud ære for Hans usigelige nåde.

Sterk undervisning på langfredag 30.mars 2018

Det vi sitter igjen med etter Kurt Bom Andersens undervisning er at det dreier seg om Jesus. Og bare Jesus. Og ingenting annet enn Jesus. Alt er i Jesus. Alt i Bibelen er om Jesus. Når du finner Jesus, finner du deg selv!

Når øverstepresten i tabernaklet skulle hjelpe synderen som kom med sitt offer, så undersøkte øverstepresten om lammet var lyteløst. Når undersøkelsen var gjort, og lammet funnet i orden, så fikk den som hadde tatt med seg lammet som sitt syndoffer beskjed om at alt er iorden. Det var altså ikke ytterligere undersøkelser av synderen. Han var jo synder og det var slått fast. Spørsmålet var: Er syndofferlammet, offeret, i orden? Vårt syndofferlam, Jesus Kristus, er i orden! Det er ikke spørsmål om synderen, slik er situasjonen, men når offeret blir godtatt, så er også synderen godkjent! Han eller hun er Guds rettferdighet.

Som de andre kveldene ble flere bedt for og hjulpet i bønn og ved troens gave.

Australsk tjenestegave påskeaften 31.mars 2018

Trish Jenkins var et spennende bekjentskap lørdag kveld. Hun brukte sitt eget liv som eksempel til å illustrere teksten i Romerne 8:28. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud som etter hans råd er kalt.

Trish Jenkins fra fengsel til frihet

Hennes tro på og eksempler på hvordan vi som troende kan benytte oss av hemmelige våpen Gud har gitt oss, var både interessante og trosstyrkende. Bruken av det nye språket Far har gitt oss gjennom fylden av Den Hellige Ånd, er ofte undervurdert, og det er et understatement. Flere mennesker fikk hjelp under forkynnelsen og i forbønnen til å komme ut av sitt åndelige fangenskap og ut i guddommelig frihet. Anette Augdahl og hennes team ledet lovsangen som bar med seg et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Påskekonferansen 2018

På mandag og tirsdag taler Jens Garnfeldt som har vært på besøk i Filadelfia siden september 2015. Hans tjenestegaver i undervisning og betjening er høyt verdsatt. Menge mennesker er møtt av Herren gjennom hans frimodige tjeneste. Mandag 26.mars kl 1900 og tirsdag 27.mars kl 1900.

Jens Garnfeldt

Fra onsdag til og med langfredag er det Kurt Bom Andersen som underviser og betjener i møtene. Legg merke til at det også er KOM OG SE! på onsdag formiddag. I det møtet taler også pastor Kurt Andersen. I møtene deltar Anette Augdahl og FilaUng.

Påskeaften og 1.påskedags kveld får vi besøk av den australske forkynneren Trish Jenkins. Selv om hun kommer fra solskinnsstaten Queensland har hun ikke bare opplevd solfylte dager. Hennes vitnesbyrd om hvordan Herren førte henne ut av fengslets mørke og ut i fritt rom, er utrolig gripende.

2.påskedags kveld avslutter vi påskens konferanse med gjenhør av én av tjenestegavene som Filadelfia setter pris på: David Buck Hudson.

1.påskedag er det også gudstjeneste kl 1100 der Karl-Axel Mentzoni taler.