Fredag 21.februar kl 1900: VEKKELSESKVELD

Spennende besøk fredag 21.februar. Vi er så heldige å få besøk fra USA og Sverige denne fredagen.


Mandag 10. og tirsdag 11.februar: Vekkelseskvelder

Sonny Largado taler på vekkelseskveldene i februar. Han kommer opprinnelig fra Filippinene, mens hans kone Dahlia kommer fra Singapore, De har begge vært med i arbeidet med å spre Guds Ord til Thailand og hele Asia i en menneskealder. Idag leder de det store arbeidet «Ethnos Asia» med base i Bangkok. https://ethnosasia.org/

Sonny er en inspirator av rang og kommuniserer evangeliet til mennesker med ulik kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Han er også en nettverksbygger og misjonsstrateg som elskes overalt der han kommer. Hans kone Dahlia forkynner og underviser kvinner og er svært opptatt av at nye mennesker i troen skal bli grunnfestet i troen på Jesus. Hun leder kvinnearbeidet https://ethnosasia.org/?s=Deborah

Ønsker du å glede deg over litt av Sonny Largado, så er linken her: http://vimeo.com/389930129

Sonny Largado


Søndag 9.februar kl 1100: Sammen i fest og glede

Anette Augdahl og SIFOG teamet er på plass og leder lovsangen. FilaKidz deltar gjerne med sang i månedens hovedgudstjeneste før de får egen tilrettelagt undervisning. Pastor Karl-Axel taler Guds Ord og etter møtet er det salg av middag med spesialpris for familier.

I søndagens tale kommer Pastor Karl-Axel til å forkynne fra Efeserbrevet. Paulus var en brennende fariseer og ble etterhvert en enda mer brennende Jesus tilhenger.

Pastor Karl-Axel

Anette Augdahl

Anette Augdahl


KOM OG SE! torsdag 6.februar

Det er pastor Karl-Axel som taler på KOM OG SE! torsdag 6.februar kl 1200. Som vanlig er det sang og lovsang i tillegg til forbønn for alle behov.

I møtet er det også misjonsoffer, en svært viktig del av Filadelfias arbeid i alle år. Etter møtet inviteres alle til fellesskap rundt småbordene med enkel bevertning.

Utawala

Pastor Karl-Axel


Johan Høidahl taler på Kom og se! 30.januar

Johan Høidahl er predikant på Kom og Se! torsdag 30.januar. Han er en meget belest og studert lekpredikant som gjennom sitt ganske liv har brukt tid og energi på å granske Guds Ord. Som om ikke det er nok, har han også en stor artistisk åre som lett kommer til syne i hans tilnærming av det bibelske materialet. Gled dere!

I møtet er det lovsang  og forbønn for alle behov. I hvert Kom og se! er det misjonsoffer og etter at det åndelige er tatt hånd om, er det tid for å få mat og sosialt fellesskap rundt småbordene.

Johan Høidahl


Søndag 26.januar kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I søndagens gudstjeneste taler pastor Karl-Axel. Lovsangen ledes av «Good News».

Som vanlig har FilaKidz tilrettelagt undervisnng for de yngste deltakerne på gudstjenesten. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni


FilaFilm med ny visning søndag 26.januar kl 1900

Hver måned vises en ny film i Filadelfia. Disse filmene er av svært høy kvalitet og noen ganger er det premiere på filmer. Om du ønsker å få mer info om hvilke filmer som vises og hva som skjer, meld deg på den lukkede gruppen FILAFILM på facebook: https://www.facebook.com/groups/683446508675141/

 

FilaFIlm


Andreas Christiansen taler på FilaUng fredag kl 1930

Fredag 24.januar kl 1930 taler pastor Andreas Christiansen på FilaUng. Det er Olle Petter Olsen med team som leder lovsangen. Etter møtet er det kafé og sosialt fellesskap.

Andreas Christiansen

Olle Petter Olsen


Trosforsvar på FilaUng

Terje Berg underviser om apologetikk på fredag. Han sier· «Det er viktig at unge kristne vet hvem de tror på, hva de tror på og kan gjøre rede for sin tro. Som Guds ord sier: « – hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!» (1 Pet 3,15).»

Media har det siste året rettet sterkt søkelys på utøvelse av kristen tro, og vi merker at det koster mer i dag enn før å holde fram Bibelens ord om Jesus som «veien, sannheten og livet» og kristen etikk. Kristen ungdom møter utfordringene i hverdagen – på skolen, under høyere utdannelse og i arbeidslivet. Derfor er det viktig å øke sin bibelkunnskap og leve fylt av Ånden.

Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen med team. Ungdomspastor Christoffer Christiansen er med i møtet.

Terje Berg

Olle Petter Olsen

 


FILADELFIA MARKERER 90 ÅR I FREDRIKSTAD

Søndag er det jubileumsgudstjeneste. Dette markeres ved at tidligere pastorer er tilstede og kommer med hilsener. Anette Augdahl leder sangen og lovsangen. Det er FilaKidz og etter gudstjenesten er det middagsservering for de som har bestilt dette.

Menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni taler og Tom Jensen leder.

Arne Pedersen

Tore Deila

Bjørn Hansen