Prekener – video


Prekener fra YouTube!

Her kan du se og høre noen prekener som har blitt holdt i Filadelfia.
Klikk her for å høre prekener uten video.

Karl-Axel Mentzoni taler 15.mars 2020 fra Romerne 8:38-39. Du ser den her