Disippelgrupper


I Filadelfia har vi «disippelgrupper» som regelmessig samles i hjemmene. Der har vi det hyggelig, spiser litt, snakker om viktige temaer, ber og leser i Bibelen sammen. Har du lyst til å være med i en slik gruppe? Ta kontakt med Else-Marie Mentzoni