Formiddagstreff torsdag 21.oktober kl 1200

Formiddagstreffene er i gang igjen. Nå i oktober er det besøk av Runar´s fra Frelsesarmeen.

Egil Johansen og Filadelfias egne tropper er også klar. Det er bevertning og utlodning til støtte for misjonen.

Du er hjertelig velkommen.

Egil Johansen

Egil Johansen

 


Gudstjeneste søndag 21.oktober

Denne søndagen er det pastor Karl-Axel som deler Guds Ord. Det er nattverd som ledes av Henry og Sidsel Kidiavai. Lovsangen ledes av «Good News».

Under gudstjenesten er det FilaKidz fra kl 1130 og barna er velkommen til å delta sammen med foresatte i nattverden. Dagens troshistorie deles av Aud Alfsen. Det er også innsettelse av to nye til lederrådet.

Etter møtet er det sosialt fellesskap i kaféen.

Karl-Axel Mentzoni

Sidsel Kidiavai

 

Aud Alfsen

Aud Alfsen

Henry Kidiavai


Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson i november

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning om salvelsen da David Buck Hudson besøkte oss i juli. Og den flotte undervisningen fortsatte under hans besøk i august. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Mandag 15. og tirsdag 16.november. Begge kvelder kl 1900!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

 

David Buck Hudson


Bønn tirsdag 26.oktober kl 1900

Det er bønnemøte tirsdag 26.oktober kl 1900.

Denne tirsdagen er det Aud Alfsen som leder møtet. Kom og vær med i ukens viktigste møte!

Bønn


Åndens skole fortsetter onsdag 27.oktober

Onsdag kveld kl 1900, 27.oktober, fortsetter Åndens skole med Johnny Stjernstrøm. I vanlig og kjent Johnny Stjernstrøm-stil blir det undervisning og betjening, hånd-i-hånd

.
Mange tilbakemeldinger om flott undervisning. Du kan bli med du også.

Johnny Stjernstrøm


VEKKELSESKVELDER MED JENS GARNFELDT I NOVEMBER

Jens Garnfeldt taler i vekkelseskveldene søndag 21.november og mandag 22.november. Begge kvelder kl 1900. Legg merke til at møtene er søndagskveld og mandagskveld. I begge møtene leder Anette Augdahl lovsangen. Karl-Axel Mentzoni deltar. På søndagskvelden taler Jens Garnfeldt på engelsk og blir tolket til norsk. På mandagskvelden taler han på det han selv kaller «skandinavisk».

Møtene med Jens Garnfeldt er alltid sterke undervisningskvelder samt en kraftig nærvær av Den Hellige Ånd. Hjertelig velkommen!

 

Jens Garnfeldt

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl


FilaUng fredag 15.oktober

FilaUng samles fredag 15.oktober kl 1930. Ungdomspastor Emil Gauslaa taler og det er lovsang.

Det blir kafé og sosialt etter møtet!

Emil Gauslaa


Gudstjeneste søndag 17.oktober kl 1100

Johnny Stjernstrøm taler i gudstjenesten. Det er troshistorie ved Hilde Gauslaa. Lovsangen ledes av Anette Augdahl.

I tillegg er det som alltid FilaKidz og åpen kafé etter møtet. Møteleder er Linn Elisabeth Aase Mentzoni.

Johnny Stjernstrøm

 

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl


Café12 torsdag 14.oktober

Torsdag 14.oktober fortsetter CAFÉ12! Det var flott åpning i begynnelsen av måneden, Og nå fortsetter vi med følgende innhold: Undervisning og betjening, troshistorier og bevertning, sang og lovprisning!

Torsdag taler Johan Høidahl, og Anette Augdahl leder lovsang. Hvem som deler sin historie med Jesus får du se når du kommer! Hjertevarmt velkommen.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Johan Høidahl


Gudstjeneste 10.oktober

I gudstjenesten taler Henry Kidiavai og blir tolket av Sidsel Kidiavai. Dagens lovsang ledes av Arvid Nymoen som også er møteleder..

I møtet blir to nye i lederrådet ønsket velkommen og innsatt under forbønn. Dagens troshistorie deles av Arne Nyborg. Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet. Pastor Karl-Axel deltar.

Henry Kidiavai

Sidsel Kidiavai

Arvid Nymoen