Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson i november

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning om salvelsen da David Buck Hudson besøkte oss i juli. Og den flotte undervisningen fortsatte under hans besøk i august. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Mandag 15. og tirsdag 16.november. Begge kvelder kl 1900!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl på mandags kvelden, og det er Trond Groth som har ansvaret på tirsdags kveld.

Møteleder begge kvelder er Joar Kaasa.

David Buck Hudson er tilbake 28.februar og 1.mars 2022.

 

David Buck Hudson

Trond Groth

Joar Kaasa

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl