Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson

Endelig sier vi! Endelig er det vekkelseskvelder med David Buck Hudson igjen: Mandag 26. og tirsdag 27.juli. Begge kvelder kl 1900!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men har sin bakgrunn som bibellærer fra Assemblies of God, USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Aril Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

I vekkelseskveldene deltar Gro og Alexander Mentzoni med lovsang begge kvelder. Møteleder begge kveldene er Joar Kaasa. Pastor Karl-Axel Mentzoni deltar.

Du trenger å melde deg på.

Til mandagens vekkelseskveld.

Til trisdagens vekkelseskveld.

David Buck Hudson

Joar Kaasa