Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson 25.-26.juli

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning da David Buck Hudson besøkte oss i februar og mars. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Mandag 25. og tirsdag 26.juli 2022. Begge kveldene kl 1900! Og i begge møtene er det Sunniva Christiansen som leder lovsangen!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

 

David Buck Hudson

Sunniva Christiansen