Pastorens reiser


Søndag 4.februar 2024

Rev Dr Solomon Mwalili i FPFK Embakasi

Det var Pastor Mwalili som ønsket oss velkommen til den nyrestaurerte kirken i Embakasi. Nehemiah Ilunga brakte en liten hilsen til kirken. Vi deltok i to gudstjenester, den første kl 0800 og den andre kl 1030. Den første gudstjenesten var ganske godt besøkt. Den andre var fylt til trengsel før barna gikk ut til sin undervisning. Det var lovsangskor med masse dans og et vanlig type menighetskor som sang eldre swahili-pinse-sanger fra sangboka. Så deltok barna med sitt før de gikk til sin undervisning.

Karl-Axel taler i FPFK Embakasi

Lørdag 3.februar 2024

Vi var invitert til å dele på et lokalt kvinneseminar i Kitengela, nærmere bestemt i FPFK menigheten i Noonkopir, Kitengela som ledes av Julius Kisemei. Det ble et spennende og interessant seminar der også vår kjenning fra Filadelfia Fredrikstad og fra et par korstog i Kitengela, Pastor Isaac Nicko, også var møtt frem.

Peter Thuku til venstre og Julius Kisemei.

Fredag 2.februar 2024

Nehemiah Ilunga fra Lederrådet og Karl-Axel Mentzoni var invitert til ukens bønnemøte i kirken til pastorparet Peter og Jane Thuku i Ongata Rongai. Menigheten bygger nytt kirkebygg og stålbjelkene til tak-konstruksjonen er på plass. Om noen dager begynner byggefirmaet å legge alt på plass. Dette arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt på grunn av pandemien.

Peter Thuku ønsker velkommen

Nehemiah Ilunga talte om bønnens store betydning.

Nehemiah Ilunga taler

 

Karl-Axel Mentzoni underviste og oppmuntret til forbønn.

Det var et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd på møtet som samlet en stor gruppe av menigheten.

Torsdag 1.februar 2024

Nehemiah Ilunga fra Lederrådet og Karl-Axel Mentzoni besøkte en skole i utkanten av Nairobi. Vi skulle ankommet tidligere enn vi gjorde for de studentene som var igjen for møtet arrangert av den kristne unionen. Men da vi endelig kom, ventet rundt 1400 av 1800 studenter som går på skolen, på oss.

Nehemiah Ilunga delte om Josva som fikk løfte fra Gud om å være sterk og frimodig. Josva lærte også hvordan synd fører til nederlag i våre liv.

Nehemiah taler til studentene

Karl-Axel Mentzoni talte om Jesus som døde på korset og stod opp igjen. Vi er kalt til å dele hans død og oppstandelse med verden.

Karl-Axel taler

Invitasjon til å følge Jesus

Også betjening

 

Søndag 10.april 2022

Palmesøndag talte Pastor Karl-Axel i Nkoroi FPFK Church i Ongata Rongai. Denne byen ligger egentlig utenfor Nairobi, men regnes nå etterhvert med i Nairobi Metropolis.

Pastorparet, Jane og Peter Thuku, har store visjoner for menigheten. De vil gjøre evangeliseringsfremstøt i området, så det nye kirkebygget er antakelig fullt når det tas i bruk.

Pastorparet Jane og Peter Thuku sammen med pastor Karl-Axel

Kirkebygget i Nkoroi under oppføring

Filadelfiamenigheten har gjennom våre misjonærer Hanne og Gunnar Østrem og Soulwinning Outreach Team vært med i arbeidet i Nkoroi helt fra begynnelsen. Det første crusade var ledet av Gunnar Østrem og Soulwinning, og siden har tomt blitt kjøpt. Her har også Gunnar Østrem vært en solid pådriver.

Menighetens misjonærpar Hanne og Gunnar Østrem

Filadelfiamenigheten har vært med å støtte arbeidet med oppføringen av det nye kirkebygget som helt klart er svært nødvendig. Det midlertidige byggverket der menigheten samles, er overmodent for utskiftning. Veggene er kommet opp, de venter med å få på plass stålbjelker slik at taket kan legges.

Alle aldersgrupper er med og leder lovsangen.

Det danses under lovsangen.

Søndagsskolen ledes av Joy Thuku

Det var en god atmosfære på gudstjenesten. Og flere ønsket forbønn i avslutningen av møtet. Søndagsskoleundervisningen foregår i det nye kirkebygget. Søndagsskolens leder er Joy Thuku, pastorparets eldste datter. Hun er nyutdannet lærer og godt kvalifisert søndagsskolelærer.

Pastor Karl-Axel tolkes av pastor Peter Thuku

 

24.-28.oktober 2019 i Utawala, Kenya

Biskop Solomon Mwalili som ble kalt av Gud og Gunnar Østrem til å forlate bankjobben sin for å starte i Guds rike, inviterte meg til å komme å delta i et Gospel Crusade i distriktet Utawala øst for Embakasi, like ved flyplassen Jomo Kenyatta Airport i Nairobi. Det er bare noen få kilometer fra hovedmenigheten i Embakasi, men allikevel langt nok og strevsomt nok å reise fra dette stedet til møter i menigheten. Derfor starter de opp med egen plantning og ny menighet i Utawala.

Det evangeliske korstoget foregår midt i hovedgata, faktisk i et veikryss der biler kjører mellom plattformen og folkene som lytter til det som skjer. En av kveldene kom tre esler springende og vrinskende midt under innbydelsen, så det er litt andre forhold enn man er vant til. Menigheten i Embakasi har brukt mye ressurser spesielt med å sette inn mye folk fra hovedmenigheten til å støtte opp om oppstarten.

Men folk blir frelst og helbredet. En av de voksne mannfolkene som ga sitt liv over til Jesus, hulkegråt med tårer rennende ned over kinnene hans. De åndelige opplevelsene setter også emosjonene i sving, Halleluja!

Utawala

FPFK Utawala plakat

Utawala

Pastor Karl-Axel taler

Utawala

Illustrasjon må til

 

4.-7.juli 2018 i Ilorin, Nigeria

Sammen med Peter F Owa var jeg invitert til hovedtaler på avslutningen av en 40 dagers vekkelseskampanje hos PPBC – Powerful Prayer Bible Church – som ledes av Pastor Noah Adeoshun. Møtene foregikk i kirkebygningen. Denne rommer 1000 personer når folk står tett og det ikke kreves sitteplasser. Når i tillegg det er fullt av mennesker på utsiden av kirken, er det nærmere det doble antallet med mennesker tilstede på kveldsmøtene. Flere av dagene var det skikkelig ufyselig regnvær med vann i bøttevis, men det hindret ikke folk i å komme på møtene.

Peter F Owa som besøkte Filadelfia Kristi Himmelfartsdag 2018, har vært hovedtaler hvert eneste år i 24 år på disse vekkeseskampanjene. Disse møtene er hovedsakelig ment å bygge opp menighetens egne medlemmer, og de som allerede er kommet til tro. Direkte utadrettede møter arrangeres på annen årstid med utendørs korstog.

P F Owa er en fargerik forkynner som blir veldig sterkt brukt av Gud i profetisk tiltale. Historiene om og med ham er veldig mange, og det hele skrives nå ned. Møtene fungerte slik at jeg talte Guds Ord med bibelforkynnelse før P F Owa gikk på med betjening. De benytter svært mye fellesbønn i møtene. Der ropes det ut i bønnen og Guds Ord og proklamasjoner besvares med 3 ganger amen.

På fredagskvelden var vi vitne til et fantastisk gjensvar på frelsesinnbydelsen etter at jeg talte over emnet: “Det er fullbrakt!” fra Johannes 19:30. Mange muslimer og hedninger fant veien til korset, de var mer enn 50.

I tillegg til møtene betjente vi mennesker i høy stilling i deres luksuriøse hjem og med livvakter med ladde våpen. Det kan ellers berettes om at det i alle møtene var sikkerhetsvakter rundt hele kirken. Vi var med å fjerne voodoo gjenstander på byggetomter og brant dem opp, ba om Herrens økonomiske velsignelse over forretningsvirksomheten til de som ønsket det.

Mennesker vitnet i hvert eneste møte om helbredelse og inngrep fysisk og psykisk, og hvordan Herren hadde hjulpet dem.

Søndag formiddag talte jeg i Christ Revival Miracle Church, Ibadan om givertjenesten. Også der var det en stor forsamling tilstede.

Fra gudstjeneste søndag 8.juli 2018.

Mennesker blir frelst

Utsnitt av forsamlingen under REVIVAL 2018

 

 

 

 

 

 

20.-24.juni 2018 i Urambo, Tanzania

Denne helgen besøkte jeg på nytt menigheten til Biskop Agustinho Katabanya i Urambo. Han var i sin tid en av mine studenter på bibelskolen Kampala School of Theology i Uganda. Kirken har vokst siden sist, både i antall medlemmer og selve kirkebygningen er også i ferd med å utvides 50%.

Under de evangeliske møtene som ble arrangert på kirketomten, var det masse mennesker møtt frem. Sangkrefter var kor og dansere fra egen menighet og nærliggende pinsemenigheter. Det var storfint besøk fra Dar es Salaam av sangeren Nesta og hennes to dansere Amos og Meshack.

I løpet av denne uken ble ifølge pastor Katabanya mer enn hundre mennesker frelst. I tillegg døpte vi noen av disse i vann på lørdag. På søndag formiddag i gudstjenesten ba vi for de nyfrelste som var tilstede, og alle disse ble døpt i Den Hellige Ånd og begynte å tale i nye tunger. Under møtene var vi også vitne til synlige helbredelser og utfrielse av besatte.

Nesta og Karl-Axel foran folkemengden søndag 24.juni

Dåp i Urambo

Søndag 27.mai til tirsdag 29.mai i Bradford, UK

I forbindelse med Kurt Bom Andersens 50 års dag, var Else-Marie og jeg invitert til Leeds/Bradford for å feire hans fødselsdag. I denne forbindelsen arrangerte menigheten “Father’s House” en konferanse som fant sted i Smith Wigglesworth’s kirke 5 Bowland Street Mission i Bradford. Tittelen på konferansen var “His Goodness and Faithfullness.” Vi hadde sterke møter med sterke tjenestegaver til stede. I ett av møtene delte jeg det lille vitnesbyrdet som kan sees på facebook. Det er dessverre ikke på annet språk enn engelsk.

Publisert av Vincent Mann Tirsdag 29. mai 2018

Torsdag 23. og fredag 24.november 2017 i Ibadan, Nigeria

Første gang jeg møtte Peter F Owa var under pinsevennenes verdenskonferanse i Oslo i september 1992. Dette førte til at jeg i 1993 besøkte og talte i Fire Revival for første gang. Siden den gang har jeg vært deltaker i dette årlige arrangementet 16 ganger. Det har nå blitt arrangert 31 år på rad.

Fire Revival 2017

Kveldene er sterke vekkelsesmøter med store forsamlinger. På formiddagene er det , siden det er vanlig arbeidsuke, bare de som har fri som har anledning til å komme for å høre forkynnelsen og profetiske ord, kunnskaps ord og få oppleve helbredelse.

Også iår var det sterke vitnesbyrd om hva Gud har gjort gjennom tjenesten til P F Owa. I tillegg til menighetens eget lederskap er det forkynnere fra store deler av Nigeria som er med på konferansen.

Peter Owa startet sin tjeneste etter å ha gjennomgått bibelskolen i Ilisha som huser hovedkvarteret til Christ Apostolic Church. Siden har han trofast betjent Kristi kropp med sin tjeneste, både som pastor og grunnlegger av Christ Revival Miracle Church i Ibadan og med flere avdelinger både i Nigeria og i London.

Peter Owa er anerkjent ikke bare i kristenheten, men også i byen Ibadan som har flere innbyggere enn hele Norge. Dette kommer til uttrykk ved at veien der han bor og virker med kristen grunnskole og menighet bærer hans navn. Vi håper å få besøk av Owa i løpet av 2018 i Fredrikstad.

Søndag 26.februar i FPFK Embakasi, Nairobi

I bydelen Embakasi i Nairobi, på vei til hovedflyplassen Jomo Kenyatta Airport, befinner menigheten til pastor Solomon Mwalili seg. Han driver et rikt arbeid. Og da vi kom til gudstjenesten, var kirken så og si fylt til maks.

Hanne og Gunnar Østrem takkes av Pastor Mwalili

Hanne og Gunnar Østrem takkes av Pastor Mwalili

Mwalili driver et fantastisk arbeid med skole, fagutdannelse av blant annet bilmekanikere og frisører. Han selger godt vann som hentes opp 200 meter under bakken. Og han driver livsforvandlende virksomhet gjennom evangeliets forkynnelse.

Kirken ble innviet i 2005 med tilstedeværelse av to av Filadelfias tidligere pastorer: Arne Pedersen og selveste apostel-misjonæren Gunnar Østrem. Han var også med på gudstjenesten denne søndagen og ble sammen med sin kone Hanne behørig takket av den fullsatte forsamlingen for sitt store hjerte og engasjement for arbeidet i Kenya. Og han ble bedt om å ikke sette seg hjemme i en gyngestol og mimre om gamle dager, men å fortsette å komme til de store høstmarkene i Kenya.

Mennesker som innvier sitt liv til fortsatt tjeneste for Jesus

Mennesker som innvier sitt liv til fortsatt tjeneste for Jesus

Pastor Karl-Axel Mentzoni talte både i gudstjenesten som ble avsluttet med fullsatt alter av mennesker som søkte fornyelse og innvielse. I løpet av ettermiddagen var det også samlinger for mennenes og kvinnenes og ungdommenes fellesskapsgrupper der også Ole-Martin Hay og pastor deltok.

Fredag 24.februar i FPFK Eastleigh, Nairobi

Bydelen Eastleigh i Nairobi som på folkemunne kalles “lille Mogadishu” på grunn av sin altoverveiende somaliske befolkning, har sin FPFK kirke som ble bygd av Filadelfias misjonær Arthur Nyborg Pettersen på 70 tallet. I tillegg til vanlig menighetsdrift, driver pastor Zachari Oduri barnehage og grunnskole for rundt to hundre muslimske elever. Menigheten satser på vennskapsevangelisering blant befolkningen. I tillegg til dette har menigheten kurs for befolkningen på mange områder.

Lovsang og tilbedelse krever full innlevelse, her ved pastor Zachary Oduri

Zachary Oduri

Ole Martin Hay og pastor Karl-Axel Mentzoni deltok på fredagens

Ingen forholder seg passive under bønn og lovsang

Ingen forholder seg passive under bønn og lovsang

“fellowship”. Det var i underkant av 20 mennesker tilstede. Og det gledelige er at de fleste ikke var over 30 år. Så menigheten har en stor fremtid foran seg. I bønnene som ble bedt, hørte vi tydelig hvordan Den Hellige Ånd kaller mennesker til tjeneste slik at nye mennesker kan nås med evangeliet. Det var veldig optimistisk og offensivt det som skjedde i møtet fredag på sen ettermiddagstid.

Fra FPFK Eastleigh

Fra FPFK Eastleigh

Sterk avslutning på vekkelseskampanjen i Kitengela

Møtekampanjen i Kitengela utenfor Nairobi ble avsluttet søndag kveld 19.februar  Det ble veldig sterke møter der mennesker søkte Gud til frelse og fornyelse. Ifølge rapporten fra Justus Ondieki, leder av SOULWINNING teamet, var det 100 som tilsammen ble frelst denne uka.

Pastor Isaac Nicko ved inngangspartiet til kirken i Kitengela søndag formiddag

Pastor Isaac Nicko ved inngangspartiet til kirken i Kitengela søndag formiddag

Møtene denne uka var ikke som de to foregående årene lagt helt opp til den

Gunnar Østrem i velkjent positur sammen med tolken Justus Ondieke

Gunnar Østrem i velkjent positur sammen med tolken Justus Ondieke

støvete, støyende og trafikktette hovedveien mellom Nairobi og Arusha i Tanzania. Dette året hadde menigheten med pastor Isaac Nicko i spissen fått leid den store plassen foran presidentens kontor i Kitengela. Og det uten noen restriksjoner fra myndighetenes side når det gjelder forkynnelsen.

Menigheten i Kitengela som er en del av FPFK nettverket av 700 menigheter i Kenya, ble startet i 2005 som et

Pastoren taler i det siste møtet i Kitengela

Pastoren taler i det siste møtet i Kitengela

resultat av en møteaksjon lik den som ble arrangert iår. Under søndagsgudstjenestene i kirkelokalet er det helt klart at det allerede er stappfullt både i hovedsalen og i søndagsskolen. Derfor henger bildet av tegningene av den nye kirken lett synlig på veggen i det fulle lokalet. Spadetakene er allerede tatt, og det bygges for harde livet med de pengene man har.

Flott sted å arrangere utendørsmøter i Kitengela!

Flott sted å arrangere utendørsmøter i Kitengela!

SOULWINNING teamet med leder Justus Ondieki er viktig i disse kampanjene med sangen og med prikkfri tolketjeneste for forkynnerne.

I over 20 år har teamet vært ryggraden i evangeliseringsarbeidet til FPFK

I over 20 år har teamet vært ryggraden i evangeliseringsarbeidet til FPFK

 

 

 

 

Vekkelsesmøter i Kitengela

Denne uken, 15.-19.februar deltar pastor Karl-Axel Mentzoni i møtekampanjen som pastor Isaac Nicko og FPFK menigheten arrangerer i Kitengela, en soveby utenfor Nairobi.

 

 

For en 10 års tid siden ble menigheten her grunnlagt etter et korstog som Gunnar Østrem og SOUL WINNING teamet hadde her. De to siste årene har Gunnar Østrem og Karl-Axel Mentzoni deltatt på nye utendørskampanjer i byen som har passert 1 million innbyggere.

Ole Martin Hay deler i Kitengela

Ole Martin Hay deler i Kitengela

Møtene denne uken blir avholdt på det som kan kalles Rådhusplassen, det viktigste offentlige området i byen. Det er stor favør hos myndighetene som har gjort dette mulig.

Hvordan er det så med oppslutningen? Den har ikke vært overveldende, men vi har bedt til Gud med rundt 30

Hanne og Gunnar Østrem med to av brødrene fra Arusha

Hanne og Gunnar Østrem med to av brødrene fra Arusha

personer til frelse så langt. Noen har også fortalt om helbredelser som har skjedd. Siden Kitengela er en soveby til Nairobi har mange ikke rukket hjem til møtene som starter kl 1600 på ettermiddagen. De er som regel avsluttet ved solnedgang kl 1900.

I møtene denne helgen er tre kortvokste brødre fra Arusha med og synger i tillegg til SOUL WINNING teamet. Disse tre sprudlende brødrene fra Tanzania har begeistret de fremmøtte og trekker flere folk til møtene. Og brødrene ikke bare synger, men de danser og lever evangeliet ut i hele kroppen,

Gunnar Østrem er i sitt ess og preker begeistret om Jesus. Han lever ut det legenden Emanuel Minos sa: Det er ingen pensjonsalder i Guds rike! Resultatene av virksomheten til Hanne og Gunnar Østrem er at 50% av 700 menigheter er plantet i forbindelse med SOUL WINNING og Gunnar Østrems kampanjer. Og det er mye å glede seg over!

Tre hektiske dager i Kampala

Fra tirsdag til torsdag, 24.-26.januar 2017, har pastor Karl-Axel Mentzoni deltatt på møter, styremøter, samlinger og på selve årsmøtet til Pentecostal Churches of Uganda.

Arbeidet ble startet for rundt 30 år siden og har i dag forgreininger over hele Uganda.

Pastor Karl-Axel underviser om penger

Pastor Karl-Axel underviser om penger

Årsmøtet var lagt opp med innlegg i plenum som så ble diskutert i grupper inndelt geografisk. Det teoretiske skulle settes over til praktisk virkelighet. Onsdag i årsmøtet talte pastor Karl-Axel over emnet “Resource mobilisation: Strengthening system for financial flow at all levels.” Den som fulgte opp undervisningen var Henry Minani som har en stor og levende menighet i selve hjertet av misjonssenteret som ligger 6km fra Kampala sentrum. Leder for PCU Uganda er Charles Bagonza som har vært en bekjent siden slutten av 90-tallet da pastor Karl-Axel sammen med misjonærer fra Betel Trondheim var med på å plante den livskraftige menigheten i Masindi.

Ellers handler slike treff om å bygge og opprettholde nettverk og lytte til spennende rapporter om hva Gud gjør rundt om i dette flotte landet som Winston Churchill kalte “The Pearl of Africa”. Invitasjoner til konferanser, korstog og menighetsbesøk er så mange at flere årganger kalendere ville bli oppbrukt.

Spennende søndag i Kampala

Søndag 22.januar 2017 besøkte pastor Karl-Axel Mentzoni menigheten Glorious Church of Christ i Kampala. Det var rektor på Kampala School of Theology, Dr Richard Bogere, som var sjåfør og introduserte den nye menigheten.

Det var helt fullt

Det var helt fullt

Pastor Kituuka Isac har en stor møtehall som er mer å likne med en teltkirke,

Pastor Isaac

Pastor Isaac

men som allikevel er mer enn det. Flere hundre var samlet til møtene på søndag. Det første møtet startet allerede kl 0830 og det andre kl 1030. Som navnet tilsier er dette en av de mange pinsekirkene som finnes i Uganda og Afrika. De er selvstendige, de er sterke, de er dynamiske, de er karismatiske. Møtene var preget av sterk og ekte lovsang, vitnesbyrd om Guds inngrep i mennesker liv og bønnebehov ble det bedt for og pastoren sa til ett av medlemmene som manglet UGX250.000 til den månedlige husleien: Har vi 25 personer som gir UGX10.000 hver? Og i løpet av ett minutt som var det bønneemnet blitt til et nytt takkeemne og vitnesbyrd. I møtene var det profetiske budskap til mennesker med ulike behov og det var tre som ga livet sitt til Jesus. Menigheten har et flott murbygg i tre etasjer som huser søndagsskolen som har egen undervisning under møtene. I tillegg starter de sin egen bibelskole i begynnelsen av februar. De har inntak av studenter akkurat i disse dager.

Møteaksjon i Urambo, Tanzania

UramboUken 24.-31.juli 2016 talte Karl-Axel Mentzoni i Urambo, Tanzania i Evangelistic Assemblies of GOD, Sayuni Oosterbay Urambo.

Pastoren der er Agustinho Katabanya. Han var en av studentene jeg har undervist i Kampala School of Theology, Uganda. Den første søndagen da jeg kom, var det gudstjeneste. Kirken var så og si fullsatt. Den siste søndagen 31.juli, var alle medlemmene henvist til å stå på utsiden av kirken slik at alle nyfrelste og nye i menigheten kunne få plass innenfor veggene. Dette er den beste forklaringen på det som skjedde i løpet av den én uke lange møteaksjonen jeg fikk være med på i Urambo.

I tillegg til alle som ga sitt liv til Herren Jesus Kristus, var det flere mirakuløse hendelser. Mennesker med ulike sykdommer, smerter, plager og lidelser vitnet om Herrens inngrep i sine liv.

Kirken i Eastleigh, Nairobi står på for Herren

Zachary OduriLørdag ettermiddag 23.juli besøkte Karl-Axel Mentzoni kirken på Eastleigh i Nairobi. Selve kirken ble bygget av Filadelfias misjonærer Elly og Arthur Nyborg Pettersen mens de var misjonærer i Nairobi. Kirken ledes idag av pastor Zachary Oduri som kommer fra Nyambare-feltet. Han har gått i skole hos en av Filadelfias øvrige misjonærer, Bjarne Lind.

Selv om kirken ligger i et spennende på alle måter, område med mange flyktninger og immigranter, så driver menigheten arbeidet videre med fullt trykk. I tillegg til møtevirksomheten har de grunnskole og barnehage med over 200 elever, flertallet har muslimsk bakgrunn.

Menigheten ser på det som skjer i samfunnet rundt dem, ikke som en katastrofe, men som en gudgitt mulighet til å forkynne evangeliet til sine både nye og gamle landsmenn.

Lederkonferanse 26. og 27.april 2016 i København

Jens GarnfeldtTirsdag kveld og onsdag var jeg tilstede på lederkonferansen i KBC, Københavns Bibeltrenings Senter, der Jens Garnfeldt er leder.

Temaet var vekkelse i Europa. Flotte og spennende rapporter ble gitt om det som skjer akkurat nå. Ansvarlig for konferansen er “Mission to Europe”, en vekkelseorganisasjon som bygger på nettverk av menigheter og pastorer som står sammen om denne visjonen.

I lederkonferansen var det veldig sterke møter og profetisk undervisning av Eckhart Neumann, Owe Carlsson, Philip duPont og ikke minst Jens Garnfeldt.

I Danmark er det nå en veldig spennende tid. Mirakelet som skjedde i Silkeborg for noen uker siden, har ført til ekstramøter der i byen, søndag 1. og mandag 2.mai. Presse og media er opptatt av det som skjer gjennom Jens Garnfeldts tjeneste. Likeså er det i KBC på torsdag 28.april det første møtet i en serie “Mirakelmøter” i KBC her i København.

Jens Garnfeldt delte også i lederkonferansen den visjonen han har sett: Tre bølger som kommer etter hverandre. Den første bølgen er en vekkelse av og blant Guds folk slik at de begynner å elske Gud og hans ord. Den andre bølgen er en mirakelbølge med tegn og under. Den tredje bølgen er er en bølge av folkevekkelse. Dette er en visjon han har fått for hele Europa.

I tillegg til solid og spennende undervisning fikk alle en berøring av Den Hellige Ånds kraft og fylde.

24.-26.august i Khon Kaen på Ministerial Bible School

De siste 9 årene har jeg hatt velsignelsen av å få undervise på MBS i Isan provinsen i Thailand. Forkynnere og ledere fra Indokina. Nesten hvert eneste år er det fullt belegg på skolen, i underkant av 30 studenter. Undervisningen er delt i fire terminer som avvikles i løpet av året. Det er lagt opp på den måten at forkynnerne kan være aktive i sin tjeneste i menigheten selv om de går på bibelskole. Derfor er hver termin maksimum tre uker.

Ulike tjenestegaver fra Indokina, USA, Europa, Afrika og Oseania deltar med det ypperste de har å by på av undervisning. Hver dag består av morgendevotion fra kl 0730. Deretter undervisning i tre bolker: 08-12, 14-17 og 18-21 før dagen avsluttes med kveldsbønn. Det er tøffe dager både for studenter og lærere og stab for at mest mulig kunnskap og Gudsnærvær og erfaring skal kunne deles i løpet av den korte og intensive terminen. I løpet av de tre intensive dagene jeg var der nå, var temaet Apostlenes gjerninger og menighetsbygging.

I gudstjenesten på søndag 30.august kommer jeg til å gi enda flere konkrete døme på hva Den Hellige Ånd holder på med i denne folkerike delen av verden som nordmenn flest bare kjenner til som utmerkede ferieland.

Søndag 23.august 2015 i Bangkok

Denne søndagen besøkte jeg Pastor Eva og Pastor Chris som er lederskap i den nigerianske menigheten i Lat Phrao distriktet i Bangkok. Menigheten heter Kingdom Life Charismatic Ministry. Pastor Eva var min student på et av kursene jeg holdt i MBS (Ministry Bible School) i Khon Kaen.

De bygger en menighet som er to-språklig, både engelsk og thai. De fleste medlemmene er enten fra Nigeria eller fra Thailand. Møtene varer fra kl 1000 – 1330, og idag, 23.august 2015, ble det enda lengre. Det hele starter med én times søndagsskole, den tradisjonelle amerikanske pinsetradisjonen. I tillegg til undervisning, flettes det inn interaksjon med medlemmene som får lov å stille spørsmål. Det blir også konkurrert over hvem som kan flest av ukens/dagens bibelvers utenat.

Lovsangen er ganske typisk nigeriansk med islett av Hillsongs rike repertoar. Det som kjennetegner typisk pinse-karismatisk lovsang fra Nigeria, er at den er proklamerende. Ett eksempel: GOD‘s WORD tells it, I believe it, It settles it, og dette gjentas om og om og om og om og om og om og om igjen. Og volumet er himmelsk, det vil si at om du skulle være langt utenfor lokalets vegger, vil du antakelig fortsatt høre svært godt.

Idag fikk jeg holde dagens tale, 45 minutter med tolk selv om det var andre nigerianske predikanter tilstede. Da var vi to timer og et kvarter ut i møtet. Og det ble litt Afrika også på den måten at strømmen ble borte i et par minutter. Og når talen som ble holdt fra 2.Kongebok 5 om Naaman og hvordan troen virket helbredelse, var det jeg som dagens taler som skulle betjene de som kom for å søke forbønn. Dette tok en halvtime. Egentlig veldig spennende å oppleve hvordan Den Hellige Ånd leder gjennom bønn og kunnskapsord. Og for å være litt down-to-earth, så er det også interessant og også herlig å være med på å dele det Ånden legger inn i min ånd.

I tillegg fikk menigheten etter å ha ofret, høre den nigerianske lederen for thai-nigeriansk business og kultur utveksling i Bangkok. Slik sett blir møtene i diasporaen for nigerianerne, ikke bare et åndelig, men også kulturelt og sosialt møtepunkt.

Transport til og fra hotellet er rundt tre kvarter til møtet og en time og et kvarter tilbake. Så når det etter møtet også var bevertning med nigeriansk ris med piri-piri og kyllingklubber, så er vi straks oppe i en del timer.

Noen bilder finnes på min facebook side: Mentzoni Worldwide

Pastorens reiser

Pastor Karl-Axel har alltid likt å være i bevegelse. Men i 1992 skjedde noe helt spesielt da en
evangelist fra Sør-Afrika kom helt til Molde med et budskap som han overbrakte personlig. Det var
en profeti om at Gud skulle åpne dører for å forkynne evangeliet over hele verden.

Mer eller mindre har denne profetien bokstavelig talt gått i oppfyllelse. Pastor Karl-Axel har talt i 56
nasjoner og reiser stadig over hele verden på «kall» og forespørsler om bibelundervisning, pastor-seminarer og «korstog.»

For tiden har pastor Karl-Axel avtaler med bibelskoler i Uganda, Thailand, Nigeria og andre steder
om å komme for å undervise pastorer og bibelstudenter, både med ren bibelundervisning, og også
med ledertrening.

Her ønsker vi å oppdatere dere med nyheter når pastor Karl-Axel er ute og reiser.