Prosjekter vi støtter


Bibelen til alle Østfold, for å gjøre Jesus kjent!


De kristne i Østfold står sammen om visjonen om å dele ut en bibel personlig til hvert hjem i Østfold, og vi i Filadelfia Fredrikstad er med! Visjonen favner hele Norge og er fullført i Finnmark og Troms, og flere fylker er i startgropa. Tyskland er også i gang!
22. mars bestilles biblene, og fram til da er det mulig å være med og gi penger slik at vi får kjøpt nok bibler. De kristne i Østfold har til nå gitt gaver på ca 2 millioner, dvs ca 30.000 bibler! Vi bestiller etter det vi har av kontanter og lovede midler, så vær med å tegn avtalegiro eller bruk fakturaen!
www.btaø.no