Omsorg


I Filadelfia synes vi at det er viktig å ta vare på hverandre, uansett hvilke faser i livet vi befinner oss. Noen ganger trenger vi litt ekstra hjelp og omsorg. Det kan være en samtalepartner som hjelp i å løse utfordrende tanker, det kan være perioder med sykdom, eller andre ting man trenger hjelp med.
Vi har flere personer som har gode personlige egenskaper og som står klare til å hjelpe.

Forbønn og samtale
Hjemmebesøk