Karl-Axel Mentzoni


Formiddagstreff torsdag 16.september kl 1200

Endelig! Endelig! Det jubler mange over at formiddagstreffene endelig er i gang igjen!

Nå på torsdag kommer Terje Grandal og synger og spiller. Egil Johansen og Filadelfias egne tropper er også klar. Det er deeeeilig bevertning og utlodning til støtte for misjonen.

Du er hjertelig velkommen.

Ønsker du å melde deg på før du kommer, er det fint. Bruk denne lenken.

Egil Johansen

Egil Johansen

 


Bønn tirsdag 14.september kl 1900

Det er bønnemøte tirsdag 14.september kl 1900.

Denne tirsdagen er det Henry Kidiavai som leder møtet. Vi holder til i hovedsalen: Rikelig med plass og rikelig med luft og avstand mellom oss som ber, men veldig nær himmelen!

Henry Kidiavai


VEKKELSESKVELDER MED JENS GARNFELDT

Jens Garnfeldt taler i vekkelseskveldene søndag 12.september og mandag 13.september. Begge kvelder kl 1900. Legg merke til at møtene er søndagskveld og mandagskveld. I begge møtene leder Anette Augdahl lovsangen. Karl-Axel Mentzoni deltar. På søndagskvelden taler Jens Garnfeldt på engelsk og blir tolket til norsk. På mandagskvelden taler han på det han selv kaller «skandinavisk».

Møtene med Jens Garnfeldt er alltid sterke undervisningskvelder samt en kraftig nærvær av Den Hellige Ånd. Hjertelig velkommen! Bruk gjerne lenkene under til å melde deg på møtene.

Her melder du deg på til søndagskvelden.

Her melder du deg på til mandagskvelden.

Jens Garnfeldt

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Gudstjeneste søndag 12.september

I gudstjenesten taler ungdomspastor Emil Gauslaa. Lovsangen ledes av Marie Pettersen med team. I gudstjenesten er det vanligvis troshistorie eller et vitnesbyrd av noen som har en trosopplevelse de ønsker å dele med forsamlingen.

På søndag er det også bibelutdeling til det nye kullet med TENTRO elever som skal gå i undervisning fremt til mai 2022. Undervisningen ledes i år av Christoffer Gauslaa Christiansen.

Det er selvsagt åpen kafé etter møtet. Møteleder er Linn Elisabeth Aase Mentzoni.

Du kan bruke denne lenken for påmelding.

Emil Gauslaa

Christoffer Gauslaa Christiansen

 


Sammen i fest og glede søndag 5.september kl 1100

Endelig har vi mer eller mindre normal Sammen i fest og glede! Det er åpen kafé med salg av middag og godt fellesskap rundt bordene! Nye medlemmer ønskes velkommen. En flott formiddag i Guds hus!

Hvem deltar? Lovsang: Anette Augdahl med team, møteleder er Sidsel Kidiavai og dagens taler er pastor Karl-Axel Mentzoni. Hjertevarmt velkommen!

Om du bruker denne lenken før møtet, er det fint.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Sidsel Kidiavai

Karl-Axel Mentzoni

 


Café12 torsdag 9.september

Torsdag 9.september fortsetter CAFÉ12! Det var flott åpning sist torsdag, Og nå fortsetter vi med følgende innhold: Undervisning og betjening, troshistorier og bevertning, sang og lovprisning!

Torsdag taler Johan Høidahl, og Grethe Stenseth leder. Hvem som deler sin historie med Jesus får du se når du kommer! Hjertevarmt velkommen.
Du kan melde deg på via denne lenken.

Johan Høidahl


Vekkelseskvelder med profet David Buck Hudson

Det var sterke møter og vidunderlig undervisning om salvelsen da David Buck Hudson besøkte oss i juli. Nå er han og tolken Arild Kopperud tilbake. Datoene er:: Mandag 30. og tirsdag 31.august. Begge kvelder kl 1900!

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

I vekkelseskveldene deltar Anette Augdahl på mandag og Trond Groth på tirsdag med lovsang . Pastor Karl-Axel Mentzoni deltar. Møteleder mandag er Joar Kaasa.

Du trenger å melde deg på.

Til mandagens vekkelseskveld.

Til trisdagens vekkelseskveld.

David Buck Hudson

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Trond Groth

Joar Kaasa

Pastor Karl-Axel


Gudstjenesten søndag 29.august

I gudstjenesten innsettes Emil Gauslaa som ny ungdomspastor, mens Christoffer Christiansen avtakkes for sin innsats. Lovsangen ledes av Daniel Rosales med team. Møteleder er Joar Kaasa. Dagens taler er Karl-Axel Mentzoni.

Du må melde deg på. Du kan gjøre det via denne lenken.

Emil Gauslaa

Joar Kaasa

Christoffer Gauslaa Christiansen

Karl-Axel Mentzoni


VIL DU VÆRE MED PÅ TENTRO?  SKOLEÅRET 2021-2022

Informasjon om neste års TENTRO undervisning blir i Filadelfia

onsdag 25.august kl 1800

Christoffer Christiansen og Else-Marie Mentzoni deltar.

Christoffer Gauslaa Christiansen