Karl-Axel Mentzoni


Bønn tirsdag 1.desember kl 1700

Tirsdagens bønnemøte ledes av Liv Anna Møllen. Vi følger det vanlige mønsteret for bønnemøtene i Filadelfia.

Påmelding skjer via denne linken.

På grunn av hygieneforskriftene må du melde deg på forhånd. Gled deg til å samles til en inspirerende ettermiddagsstund!

sdsd

Lovprisning med løftede hender er bibelsk

 

 

 

 


Sammen i fest og glede søndag 6.desember kl 1100

I desember-utgaven av SAMMEN I FEST OG GLEDE taler Karl-Axel Mentzoni. Det er menighetens lovsangsleder Anette Augdahl som leder forsamlingen i lovsang og tilbedelse sammen med SIFOG teamet. Som vanlig er det tilrettelagt undervisning for barna i FilaKidz. Nye medlemmer blir også ønsket velkommen inn i fellesskapet.

I denne gudstjenesten blir det spesiell markering av at Hanne og Gunnar Østrem har vært i Afrika i hele 50 år som menighetens misjonærer.

Etter gudstjenesten er det åpen kafé, Det blir middag å få kjøpt denne søndagen.

På grunn av korona -restriksjonene må vi ha påmelding til gudstjenesten. Det kan du enkelt ordne selv. Bruk denne påmeldingslenken.

Hanne og Gunnar Østrem

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Pastor Karl-Axel


GUDSTJENESTE SØNDAG 13.DESEMBER KL 1100

I gudstjenesten søndag 13.desember kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni. Det er «Good News» som leder lovsangen. Møteleder er Joar Kaasa. Det er også nattverd. Som vanlig er det eget opplegg for barna: FilaKidz. Etter gudstjenesten er det åpen kafé. Du kan melde deg på til gudstjenesten her.

Under gudstjenesten følger vi smittevernreglene som er utarbeidet av myndighetene.

Hjertelig velkommen til Guds nærvær!

Karl-Axel Mentzoni

Joar Kaasa


FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 17.DESEMBER

Det er duket for årets siste formiddagstreff torsdag 17.desember kl 1200.  På grunn av bevertning og myndighetenes krav til ansvarlig arrangør, kan du melde deg på via denne lenken.

I formiddagstreffet deltar menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni,  Filadelfiateamet med Sissel Kobbevik og som vanlig ledes møtet av Egil Johansen. Det er deilig bevertning-og tradisjonen tro blir det også julegrøt i år, åresalg til inntekt for misjonen. Hjertelig velkommen!

Egil Johansen

Egil Johansen

Karl-Axel Mentzoni


Skal du være konfirmant året 2020/2021?

Vi i Filadelfiamenigheten Fredrikstad har gjennom flere år hatt konfirmasjonsundervisning og hatt mange fornøyde elever. Vi starter snart opp vår undervisning og skal ha informasjonsmøte onsdag 19. august. Vi kan tilby bra undervisning som hjelper deg til å få et overblikk over Bibelen vi har flotte turer, både på høsten og på vinteren.
Har du lyst til å vite mer? eller lyst til å komme på info møte onsdag 19 august? ta kontakt med Christoffer Christiansen på tlf 46850110, eller mail på Chiffi1994@gmail.com

TENTRO reiser alltid til Oppdal


Bønnekonferanse 7.-9.august

Anne Kristin Lindberg er endelig tilbake i Filadelfia! Det skjer helgen 7.-9.august! Hun underviser og forkynner. På kveldene er Jostein Kirkenes med team med og leder oss inn i Herrens nærvær!

På formiddagene fredag og lørdag kl 1200 er det undervisning om bønn. Men ikke bare teori, det blir også satt av mye tid til bønn i praksis! Anne Kristin Lindbergs bønnekrigere er med og deltar i alle møtene. Det kommer til å bli helt fantastisk!

Hver kveld er det vekkelseskvelder der Anne Kristin Lindberg taler. Gled dere! Søndag formiddag taler Karl-Axel Mentzoni. Det blir altså en festhelg uten like!

Påmelding til alle samlingene er nødvendig.

Du melder deg på til fredag formiddag her.

Påmelding til Vekkelseskvelden fredag.

Påmelding til lørdag formiddag.

Påmelding til vekkelseskveld lørdag her.

Påmelding til søndagens gudstjeneste her.

Påmelding til søndagens vekkelseskveld skjer her.

Anne Kristin Lindberg

Pastor Karl-Axel

Jostein Kirkenes


27. og 28. juli kl 1900 vekkelseskvelder med David Buck Hudson

Det er David Buck Hudson som taler i vekkelseskveldene i juli. Hans flotte undervisning, betjening og ikke minst oppmuntring har hjulpet mange mennesker. Han blir som vanlig tolket av Aril Kopperud. Lovsangen ledes av Anna og Fredric Segtnan Mentzoni.

Det er fint om du melder deg på til mandagsmøtet via denne lenken før du kommer, da går det fortere ved registreringen – pga coronareglene. 

Til tirsdagsmøtet melder du deg på her.

Ønsker du å plassere David Buck Hudson i listen over fem-foldige tjenstegaver, må det være profet. Han har samtidig den apostoliske autoriteten, det pastorale hyrdesinnet, den evangelistiske brodden og den undervisende læreroversikten.

Buck Hudson