Nyheter


Over 700 menigheter i Kenya!

Filadelfia-menigheten i Fredrikstad startet opp misjonsarbeid på Thessalia misjonsstasjon i 1955,gjennom Arvid Bustgaard og kona Gunborg. Etter dette er det flere som har vært med i misjonens tjeneste ut fra Filadelfia og frem til nå er det Hanne og Gunnar Østrem som har hatt dette ansvaret.

Ut fra Thessalia har det vokst frem over 700 menigheter i Kenya.
Det drives også med møtekampanjer over hele Kenya gjennom ‘Soulwinning Outreach’, som er støttet blandt annet av Filadelfia Fredrikstad, sammen med en del andre menigheter.

Nyheter fra Solwinning Outreach

Her vil det snart komme nytt fra Soulwinning.

Hanne og Gunnar Østrem

Hanne og Gunnar Østrem

Glade barn i Kenya

Glade barn i Kenya

Fra en kampanje i Kenya

Fra en kampanje i Kenya

Gunnar ber for mennesker som har bestemt seg for å følge Jesus

Gunnar ber for mennesker som vil følge Jesus