Hva tror vi?


Vår visjon

«Vi ser mennesker som i Guds kjærlighet og den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle!»

hva-tror-vi

Hva tror vi på?

  • Vi tror at Gud vil at alle skal bli frelst og få evig liv ved troen på Jesus Kristus.
  • Vi tror at Jesus Kristus døde for vår synd og sykdom.
  • Vi tror på dåp etter at mennesker har fått et bevisst forhold til Kristus.
  • Vi tror på det Bibelen kaller «åndsdåp» med «tungetale» som tegn.
  • Vi tror på at «nådegavene» som det står om i Bibelen fungerer gjennom troende i dag.
  • Vi tror at som menighet skal vi forkynne Evangeliet (de gode nyhetene) til alle mennesker og folkeslag.
  • Vi tror at Jesus kommer tilbake for å hente den som har tatt i mot Ham for at de alltid skal være sammen med Ham i himmelen.