Gudstjenesten søndag 28.april kl 1100 med FilaKidz

I gudstjenesten søndag 28.april kl 1100 er det Karl-Axel Mentzoni som taler Guds ord og betjener.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet.

Møteleder er ungdomspastor Emil J Gauslaa.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Emil Gauslaa

Ungdomspastor Emil Gauslaa