SAMMEN I FEST OG GLEDE MED FILAKIDZ

Søndag 5.mai er det Sammen i fest og glede med FilaKidz.

Karl-Axel Mentzoni taler. Lovsangen ledes av Anette Augdahl med team, og det er FilaKidz.
Etter møtet er det åpen kafe med middag som fåes kjøpt.

Dagens møteleder er Marie Kaasa.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Marie Mathisen Kaasa