Johan Høidahl taler på Kom og se! 22. og 29.august

Johan Høidahl er predikant to torsdager på rad på Kom og Se! Han er en meget belest og studert lekpredikant som gjennom sitt ganske liv har brukt tid og energi på å granske Guds Ord. I møtet er det lovsang og forbønn for alle behov .

I hvert Kom og se! er det misjonsoffer og etter at det åndelige er tatt hånd om, er det tid for å få mat og sosialt fellesskap rundt småbordene.

Johan Høidahl