Søndag 1.september kl 1100: Sammen i fest og glede

I septemberutgaven av “Sammen i Fest og Glede” leder som vanlig, menighetens lovsangsleder Anette Augdahl lovsangen. Hun har med seg SIFOG teamet og det blir stor fest-faktor! Og ikke bare fest, men også nærvær av Den Hellige Ånd. Med dette nærværet er det ingen begrensninger på hva som kan skje i gudstjenesten.

Det er pastor Karl-Axel som forkynner Guds Ord på søndag. Han henter teksten sin fra Efeserbrevet. Dette er et av de glitrende og dyptpløyende brev Apostelen Paulus har skrevet. Og det gjelder helt fundamental og grunnleggende undervisning som den troende må få tak i. I tillegg til forkynnelsen av Guds Ord, kommer det til å være dåp og nye medlemmer skal ønskes velkommen. Fra kl 1130 åpner FilaKidz sine dører og det er egen undervisning og opplegg for barna. Etter at gudstjenesten er over, blir det middag å få kjøpt i kaféen. Så kan fellesskapet rundt bordene nytes.

Karl-Axel Mentzoni

Anette Augdahl

Anette Augdahl