Søndag 4.august taler Karl-Axel om Åndens forvandlende kraft

I gudstjenesten søndag 4.august kl 1100 taler Karl-Axel om Den Hellige Ånds karaktertrekk. Hvordan kan vi gjøre oss nytte av den ressurs som stilles til vår disposisjon gjennom Den Hellige Ånd? Hva er hovedhensikten med Den Hellige Ånd?

Lovsangen ledes av Good News. Det er også opplegg for barna under gudstjenesten. Etter at møtet er over, åpner kaféen dørene for lett sommerlig forfriskning.

Pastor Karl-Axel