Kolosserbrevet i mars måned

I mars måned leser vi Kolosserbrevet! Og forkynnelsen vil i fire søndager konsentrere seg om hovedsannheter i denne bibelboken. Brevet til kolosserne omtales som Kristus-brevet i Bibelen. Hovedbudskapet er Jesu Kristi person og hans verk.

Gled deg til fire uker med forkynnelse knyttet til dette brevet: Søndag 1.mars kl 1100: Chrstopher Mentzoni, De neste tre søndagene taler  Karl-Axel Mentzoni ut fra kapitlene 2,3 og 4.

Lys over ordet