Sebastian Mehlen taler på FilaUng fredag 6.mars  kl 1930

Ungdomspastor i JesusChurch, Sebastian Mehlen, taler på FilaUng fredag 6.mars. Han har en flott tjeneste både i ordets utleggelse og betjening av mennesker. Det blir en flott kveld. Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen med team. Etter møtet er det sosialt samvær i kaféen.

Sebastian Mehlen er med i hele siste uke av mars. Da blir det Jesuskvelder hver kveld, fra mandag 23.mars til torsdag 26.mars i Filadelfia. Deretter er det møter i Litteraturhuset fredag 27.mars til søndag 29.mars. Hver kveld er det møter kl 1900. Gled dere!

Sebastian Mehlen

 

Olle Petter Olsen