Gudstjenesten 30.oktober

I møtet taler Christopher Mentzoni. Det er lovsang ledet av «Good News».

Som vanlig er det FilaKidz kl 1130 og åpen kafé med fellesskap etter gudstjenesten. Møteleder er Sidsel Kidiavai.

Christopher Mentzoni

Sidsel Kidiavai