Gudstjenesten 23.oktober

Det er pastor Karl-Axel Mentzoni som taler Guds Ord i gudstjenesten. Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Som vanlig er det FilaKidz kl 1130 og det er også brødsbrytelse.

Vi er velsignet med et team fra Livets Ord, Uppsala som besøker oss. Ungdomspastor Emil J Gauslaa er møteleder. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa