Gudstjenesten søndag 13.november kl 1100

Det er Johnny Stjernstrøm som taler. Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Troshistorien deles av Jonny Kobbevik.

Møteleder er ungdomspastor Emil Gauslaa. FilaKidz møtes kl 1130. Som vanlig er det åpen kafé.

Johnny Stjernstrøm

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa

Jonny Kobbevik

Jonny Kobbevik

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl