Nyttårskonferansen fortsetter torsdag 5.januar

Det er sterke møter under Nyttårskonferansen. På tirsdag formiddag underviste Jens Garnfeldt om prinsippene for helbredelse ved tro. Bibelteksten han benyttet i sin dype og trosstyrkende forkynnelse, var historien om den lamme mannen som ble lagt ved den fagre tempelport og som ved Peter og Johannes proklamasjon og troshandling ble fullstendig helbredet. Tirsdag kveld talte Jens Garnfeldt om kraften som er i såkornet. Vår fremtidige forsørgelse er i det lille såkornet, det lille frøet som såes, som gis og som ikke må spises opp.

Nå gleder vi oss til torsdagens møter der Stefan Salmonsson underviser kl 1200 og taler kl 1900.

Stefan Salmonsson

Stefan Salmonsson

På torsdagens to samlinger, Bibelundervisning kl 1200 og på vekkelseskvelden kl 1900 er det Stefan Salmonsson som forkynner. Benytt anledningen til å høre Stefan Salmonsson på torsdagens møter. Hans genuine, dype og inspirerende bibelforkynnelse vil forandre deg og sette retningen for resten av 2017. I møtet kl 1900 ledes lovsangen av Laila S Nilssen og hennes team som består av Hannah og Kenneth Fjellstad og Pål Helge Nilssen.