Christoffer Christiansen taler på FilaUng fredag kl 1930

Fredag 28.mars kl 1930 taler ungdomspastor Christoffer Christiansen på FilaUng. Det er Olle Petter Olsen med team som leder lovsangen. Etter møtet er det kafé og sosialt fellesskap.

Olle Petter Olsen

Christoffer Christiansen