Sammen i fest og glede 6.november

Det er pastor Karl-Axel Mentzoni som taler. Anette Augdahl leder lovsangen. I møtet er det dåp. Vi kommer også til å velsigne vår nye leder for FilaKIdz, Kristin Pettersen.

Som vanlig er det FilaKidz kl 1130. Etter møtet fås middag kjøpt i kaféen. Møteleder er Sidsel Kidiavai.

Pastor Karl-Axel

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Sidsel Kidiavai