Gudstjenesten søndag 27.august

Det er pastor Karl-Axel Mentzoni som taler i gudstjenesten. Lovsangen ledes av Anette Augdahl.

I gudstjenesten er det barnevelsignelse, FilaKidz samles kl 1130 og det er åpen kafé. Møteleder er Grethe Stenseth.

Karl-Axel Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Grethe Stenseth