Gudstjenesten søndag 20.august kl 1100

I gudstjenesten taler Christopher Mentzoni. Det Anette Augdahl som leder lovsangen.

Det er nattverd og FilaKidz. Møteleder er Joar Kaasa.

Christopher Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Joar Kaasa