Deboras kvinner lørdag 13.april kl 09

Det er Grethe Berg-Moe som deler. Hun har jobbet ute på misjonsfeltet i en årrekke. Hun kommer til å dele fra sitt rike erfaringsmateriale.

En god frokost serveres med god samtale rundt bordene før hovedtaleren slipper til.

Det er ønskelig at du melder deltakelse til Else-Marie Mentzoni som er vertskap for Deboras kvinner.

Else-Marie Mentzoni