Deboras kvinner lørdag 11.november kl 09

Det er Marie Kaasa som deler sin troshistorie og er Sidsel Kidiavai er vertskap.

Det er ønskelig at du melder deltakelse til Sidsel Kidiavai.

Marie Mathisen Kaasa

Sidsel Kidiavai