Prekener – video


Prekener fra YouTube!

Her kan du se og høre noen prekener som har blitt holdt i Filadelfia.
Klikk her for å høre prekener uten video.