Nyheter forside


FILAKIDZ 5.APRIL

Filakids Palmesøndag 05.04.2020. Du finner programmet FilaKidz etter kl 1120

YouTube FilaKidz

Idé og formidler: Liv Lindberg
Sang: Anette Augdahl
Løve: Harry Leander Teigland

Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070

Liv Lindberg med løve


GUDSTJENESTEN 5.APRIL PÅ NETT FRA KL 1100

Du finner gudstjenesten på facebook her

På youtube finner du gudstjenesten her

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette og Daniel Augdahl, Alex Lindberg, Fred-Inge Gauslaa
Møteledelse: Sidsel Kidiavai

Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Sangliste:
Ingen er som Jesus
Gud, din skjønnhet
Revelation Song
Stor er din trofasthet

Sidsel Kidiavai med besøk av løve


GUDSTJENESTEN 29.MARS PÅ NETT FRA KL 1100

Du finner gudstjenesten på facebook her

På youtube finner du gudstjenesten her

Gudstjeneste Søndag 29.03.2020 fra Filadelfia Fredrikstad.
Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette og Daniel Augdahl, Marie Pettersen
Møteledelse: Grace Ada Deng, Sidsel Kidiavai

OBS! Selv om du står opp for sent, på grunn av at klokka er stilt frem en time til sommertid, så kan du se hele gudstjenesten senere! GOD BLESS!

Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no

Sangliste:
Å pris Hans navn
His eye is on the sparrow
Dra meg nær til deg
Åpne O Herre øynene våre
Frihet


Gudstjenestene og møtene er innstilt til og med 2.påskedag

Vi følger myndighetenes oppfordring om en nasjonal dugnad i kamp mot COVI-19..Dette fører til at vi ikke har møter eller samlinger i Filadelfia til og med 2.påskedag.

Vi forstår at mange kan oppleve situasjonen vi står oppe i som skremmende og fryktsom. Myndighetene og helsevesenet trenger all støtte og oppbacking i tøffe tider som vi ikke har sett maken til i vår levetid.

Vi har ikke sluttet å tro på en allmektig Gud og tror på budskapet som forkynnes til oss i Salme 91. Derfor vender vi våre hjerter til Gud i bønn og oppfordrer også de som ønsker og kan gjøre det, å gå i faste for nasjonen slik at pandemien blir brutt. Om du ønsker forbønn, kan du sende dette på e-post til pastor@filadelfia-fredrikstad.no

Søndager kl 1100 kommer vi til å lage gudstjenester via facebook og youtube. Følg oss gjerne da.


FilaUng på nettet

I forbindelse med Corona viruset, er det ikke mulig å samles på vanlig måte.

Men FilaUng har allikevel et opplegg gående. Både med Guds Ord og kahoot! Vil du være med, sjekk med ungdomspastor Christoffer Christiansen, telefon 468 50 110.

Christoffer Christiansen


Søndag 22.mars kl 1100: Gudstjeneste på Facebook

Også søndag 22.mars er det gudstjeneste på facebook. Vi sender direkte kl 1100.

Det er pastor Karl-Axel Mentzoni som taler Guds Ord. Menighetens lovsanger Anette Augdahl leder lovsangen sammen med sin mann Daniel, Dagens møteleder er Sidsel Kidiavai, Det er mulig å gi en gave under gudstjenesten via VIPPS.

Karl-Axel Mentzoni

Anette Augdahl

Anette Augdahl


AVLYST  AVLYST Fredag 13.mars taler John Ganaah på FilaUng

Det blir et spennende gjenhør med John Ganaah på fredag 13.mars. Han talte ifjor på FilaUng til stor begeistring. Ps John har en helt egen evne til å formidle budskapet på en direkte og forståelig måte for ungdommene.

Det er lovsang og betjening. Etter møtet er det fellesskap med åpen kafé,

John Ganaah


Johan Høidahl taler på Kom og se! 12.mars kl 1200

Johan Høidahl er predikant på Kom og Se! torsdag 5.mars. Han er en meget belest og studert lekpredikant som gjennom sitt ganske liv har brukt tid og energi på å granske Guds Ord. Som om ikke det er nok, har han også en stor artistisk åre som lett kommer til syne i hans tilnærming av det bibelske materialet. Gled dere!

I møtet er det lovsang  og forbønn for alle behov. Denne torsdagen ledes lovsangen av Anette Augdahl. I hvert Kom og se! er det misjonsoffer og etter at det åndelige er tatt hånd om, er det tid for å få mat og sosialt fellesskap rundt småbordene.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Johan Høidahl