Karl-Axel Mentzoni


Andreas Christiansen taler på FilaUng fredag kl 1930

Fredag 24.januar kl 1930 taler pastor Andreas Christiansen på FilaUng. Det er Olle Petter Olsen med team som leder lovsangen. Etter møtet er det kafé og sosialt fellesskap.

Andreas Christiansen

Olle Petter Olsen


Trosforsvar på FilaUng

Terje Berg underviser om apologetikk på fredag. Han sier· «Det er viktig at unge kristne vet hvem de tror på, hva de tror på og kan gjøre rede for sin tro. Som Guds ord sier: « – hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!» (1 Pet 3,15).»

Media har det siste året rettet sterkt søkelys på utøvelse av kristen tro, og vi merker at det koster mer i dag enn før å holde fram Bibelens ord om Jesus som «veien, sannheten og livet» og kristen etikk. Kristen ungdom møter utfordringene i hverdagen – på skolen, under høyere utdannelse og i arbeidslivet. Derfor er det viktig å øke sin bibelkunnskap og leve fylt av Ånden.

Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen med team. Ungdomspastor Christoffer Christiansen er med i møtet.

Terje Berg

Olle Petter Olsen

 


FILADELFIA MARKERER 90 ÅR I FREDRIKSTAD

Søndag er det jubileumsgudstjeneste. Dette markeres ved at tidligere pastorer er tilstede og kommer med hilsener. Anette Augdahl leder sangen og lovsangen. Det er FilaKidz og etter gudstjenesten er det middagsservering for de som har bestilt dette.

Menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni taler og Tom Jensen leder.

Arne Pedersen

Tore Deila

Bjørn Hansen


Nyttårskonferansen 2020

Velkommen til et nytt år! Og til nyttårskonferansen. Iår er det storfint besøk av Carl-Gustaf Severin, Stefan Salmonsson og Alan Ross på kveldsmøtene. Lovsangere på kveldsmøtene er Anette Augdahl, Olle Petter Olsen og Sannhetens Ord Bibelsenter.

Søndag formiddag er det årets første SAMMEN I FEST OG GLEDE som går av stabelen. Karl-Axel Mentzoni taler og Anette Augdahl med SIFOG teamet leder lovsangen før det er åpent i kaféen der man kan få kjøpt middag.
Lørdag formiddag er det åpen ledersamling med Anne Kristin Lindberg, Egon Davidsen, John Ganaah, Thure Eriksen, Anette Augdahl, Olle Petter Olsen, Christoffer Christiansen, Christopher Mentzoni og mange flere.

Lørdag ettermiddag er det spesielt Israelsmøte der Israels ambassadør Alon Roth taler. Han tolkes av Jan Aage Torp som også innleder møtet. Søndag ettermiddag er det John Ganaah fra Trondheim som taler i inspirasjonssamlingen. Torsdag og fredag er det bønnesamlinger kl 1200-1500.

Alan Ross


Julaften kl 1400

Den tradisjonelle julaftens gudstjeneste har det vante innholdet med jule-evangeliet fra evangelisten Lukas. Dette leses av evangelist Egil Johansen.

Julesanger av ny og gammel årgang synges av menighetens eminente lovsanger Anette Augdahl. Dagens taler er Karl-Axel Mentzoni. Hvert år er det offer til et prosjekt som ikke menigheten har ansvaret for. I år går det til en kirke i Nairobi som hjelper nødstilte mennesker.

Egil Johansen

Egil Johansen

Pastor Karl-Axel

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Vi synger julen inn 22.desember kl 1100

Siste søndag før jul trommer menighetens lovsangsleder Anette Augdahl sammen til en flott sanggudstjeneste. Det kommer til å være kjente og kjære samt noen litt mindre kjente – muligens – julesanger.

Det handler om det største av alle budskap, den gladeste av alle gleder, den flotteste nyheten av alle nyheter : Frelseren har kommet! Til oss, til vår jord! Dagens tale holdes av Pastor Karl-Axel. Og denne gangen er det en tale av den korte varianten. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Onsdag 18.desember kl 1800: HIMMELTONEN

HIMMELTONEN er julekonserten for deg som er glad i vakker sang og himmelsk atmosfære.

Ragnhild og Arvid Pettersen tryller fram gamle og noen nye perler. De har med seg Christer Gundersen og Jan Tore Gauslaa og til sammen har de 4 med seg 8 instrumenter.

Unn deg en smak av englesang i advent!

 Billetter selges  ved inngangen: Voksne kr 200, par 350, under 18 år gratis.

Himmeltonen


Søndag 8.desember kl 1100: Sammen i fest og glede

Anette Augdahl og SIFOG teamet er på plass og leder lovsangen. FilaKidz deltar gjerne med sang i månedens hovedgudstjeneste før de får egen tilrettelagt undervisning. Pastor Karl-Axel taler Guds Ord og etter møtet er det salg av middag med spesialpris for familier.

I søndagens tale kommer Pastor Karl-Axel til å forkynne fra Apostlenes gjerninger. Paulus var brennende fariseer og ble etterhvert en enda mer brennende Jesus tilhenger.

Pastor Karl-Axel

Anette Augdahl

Anette Augdahl