Gudstjenesten søndag 14.april

I gudstjenesten kl 1100 taler Christopher Mentzoni. Som vanlig er det FilaKidz og åpen kafé.

Lovsangen ledes av Alex Lindberg, Øystein Molteberg og Tommy Thorvaldsen. Og det er dåp på søndag. Den blir forrettet av ungdomspastor Emil J Gauslaa.

Møteleder er Grethe Stenseth.

Christopher Mentzoni

Alex Lindberg

Grethe Stenseth