Om Filadelfia


Kort om oss

Filadelfia Fredrikstad er en menighet på 300 nominelle medlemmer med smått og stort der rundt 120 av disse er aktive.

Menigheten ble grunnlagt 7.januar 1930 og er endel av Pinsebevegelsen i Norge, som i 2007 feiret 100 år.
I Norge er det omlag 39.000 pinsevenner og internasjonalt teller pinsefamlien omlag 500 millioner mennesker.

Bygget brukes også av barnehagen Noas Park.

Filadelfia har et blomstrende ungdomsarbeid og misjonsarbeid!

 

Dette er de viktigste virkegrenene i Filadelfia: