Barnehage


Noas Park barnehage

Noas Park barnehage ble etablert i 2009, da Filadelfiamenigheten bygde nytt menighetslokale.
Barnehagen eies av Filadelfiamenigheten og driftes ut i fra en vid praktisering av den kristne verdiformidlingen.

Noas Park barnehage er en 3 avdelingsbarnehage med plass til 50 barn.
Avdelinger:

– Ekornbarn: 0-3 år (14 barn)
– Englebarn og Hjertebarn: 2,5 år-5 år (18 barn)
– Agenter og Miniagenter: 4-6 år (18 barn)

Barnehagen vektlegger omsorg og trygghet for barna, da det er grunnlaget for all læring.
Vi ønsker at barna blir sett og møtt for den de er, utvikle seg i eget tempo, få god sosial kompetanse og ha dager fylt med glede og latter.
Barna leker mye ute og barnehagen har tilgang til fredrikstadmarka som ligger rett ved.

Søknad om barnehageplass gjøres ved Fredrikstad kommunes hjemmeside. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Les mer på Noas Parks egen nettside!

Styrer: Linn Elisabeth Aase Mentzoni
Tlf. kontor: 45 50 01 67
Epost: kontakt (@) noasparkbarnehage.no