Tentro


Hva er tentro?

Tentro er frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære, i likhet med den norske kirke. Men Tentro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder hvordan ting gjøres.

Hva forplikter tentro?

Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning gir deg ingen forpliktelser til menigheten det arrangeres i utenom at du er til stede under tentrosamlingene. Det er heller ikke krav om og være døpt eller la seg døpe i forbindelse med tentro.

Hvordan er tentro?

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet og knytter dette opp mot den kristne tro. Tentro er bygget for og gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, og ikke bare «skoletime» som du kanskje frykter når du hører ordet «undervisning»
Undervisningen i tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir aktiviteter som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser, som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet og at du opplever det relevant for deg.
Du vil bli overasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp den kristne tro.

Hvor og hvor ofte er Tentro?

Hvor: Tentro undervisningen finner sted i Filadelfia Fredrikstad sine lokaler i Ilaveien 108, 1605 Fredrikstad
Hvor ofte: Det starter opp når skoleåret starter opp, og fra da vil det være samling annenhver uke. I tillegg til dette vil det også bli to turer, en før og en etter jul.

Påmelding:

Du melder deg på ved og sende en mail til chiffi1994@gmail.com eller sms til Christoffer Christiansen mob: 468 50 110. Denne mailen/meldingen må inneholde Navn, mobilnummer, fødselsdato og adresse. Når det er sendt vil du få svar med alt du trenger og vite.

Pris: 990,- i halvåret.
Det dekker alt av program inkludert en bibel og alle turene.