Filadelfia


Kort om oss

Filadelfia Fredrikstad er en menighet på 300 nominelle medlemmer med smått og stort der rundt 120 av disse er aktive.

Menigheten ble grunnlagt 7.januar 1930 og er endel av Pinsebevegelsen i Norge, som i 2007 feiret 100 år.
I Norge er det omlag 39.000 pinsevenner og internasjonalt teller pinsefamlien omlag 500 millioner mennesker.

Bygget brukes også av barnehagen Noas Park.

Filadelfia har et blomstrende ungdomsarbeid og misjonsarbeid!

 

Dette er de viktigste virkegrenene i Filadelfia:

  • Barn: 2-12 år. Søndagskole samles søndag formiddag under gudstjenesten.
  • Tweens: 10-14 år. Møtes annen hver torsdag  kl 1800 til aktiviteter og andakt. I tillegg deltar de på leirer flere ganger i året.
  • Ungdommene: 13 år og oppover. Møtes hver fredag kl. 19.30 til undervisning, lovsang og fellesskap. De har også leirer i løpet av året og i vinterferien reiser de til Oppdal.
  • Formiddagstreff: Tredje torsdag i måneden kl 1200 samles de eldre og ellers alle de som har anledning til sang, andakt, utlodning og litt å bite i.
  • KOM OG SE!: Hver onsdag kl 12.00 er det forkynnelse, bønne- og bordfellesskap.
  • Cellegruppene og husgruppene møtes månedlig i hjemmene. Ta kontakt om du ønsker å være med.
  • Noas Park: Barnehagen eies av menigheten. Den har plass til 50 barn. Har du spørsmål, kontakt Laila Skårn Nilssen.
  • International service: Møtene er på engelsk annenhver lørdag kl 1700.