Gudstjenesten søndag 21.april

I gudstjenesten taler Johnny Stjernstrøm.

Det er Trond Pettersen som leder lovsangen. Som vanlig er det FilaKidz under møtet.
Møteleder er Joar Kaasa. Og det er åpen kafe etter møtet.

Johnny Stjernstrøm

Trond Pettersen

Joar Kaasa