Søndag 24.november kl 1100 taler Tom Jensen

På søndag forkynner Tom Jensen. Det er Trond Groth som leder lovsangen. Som vanlig er det FilaKidz og åpen kafé etter møtet. I gudstjenestene er det alltid muligheter for forbønn for alle behov, slik også denne søndagen.

Tom Jensen har i en årrekke vært ungdomspastor og medpastor i Zoekirken på Sellebakk, Før dette var han ungdomsleder i Sion Sellebakk da Else-Marie og Karl.-Axel Mentzoni betjente menigheten der. Tom Jensen har også i en årrekke vært knyttet til menigheter i Estland som medpastor og rådgiver. Dette i tillegg til hans innsats på mosjonsturer og ikke minst i trening av nye ledere. Hans forkynnelse er praktisk og lett tilgjengelig. Gled deg!

Tom Jensen