Terje Berg taler i Filadelfia søndag 19.februar kl 1100

I søndagens gudstjeneste er det Terje Berg som forkynner Guds Ord. Hans forkynnelse er høyt verdsatt i Filadelfia

Terje Berg

Terje Berg 

slik det er alle steder han reiser. Terje Berg er godt kjent som spaltist hver lørdag i Sarpsborg Arbeiderblad. Her skriver han om det som rører seg i hans hjerte og med friske input fra sin store og allsidige lesning. Terje Berg er også medlem av pinsebevegelsens læreutvalg, den såkalte teologiske refleksjonsgruppe, som er retningsgivende i teologiske og etiske spørsmål i pinsebevegelsen over hele landet.

Terje Berg har gledet menigheten i Filadelfia ved flere anledninger de siste årene, ikke minst gjennom bibelundervisning om de siste tider og Romerbrevet. Terje Berg har vært pastor flere steder nå senest i Salen Halden og for tiden i Salen Ullerøy.

I gudstjenesten synger FilaUng og menighetens ungdomspastor leder møtet med sikker hånd. I møtet er det også nattverd.