VIL DU VÆRE MED PÅ TENTRO?  SKOLEÅRET 2023-2024

Informasjon om neste års TENTRO undervisning blir i Filadelfia

torsdag 8.juni kl 1800

Foreldre/foresatte og konfirmantene er velkommen!

Christoffer Christiansen, Emil Gauslaa og Else-Marie Mentzoni informerer.

Christoffer Gauslaa Christiansen