Søndagens gudstjeneste 18.februar

Det er Karl-Axel Mentzoni som taler i gudstjenesten.

Søndagens gudstjeneste ledes av Nehemiah Ilunga som kommer til å dele fra reisen til Kenya nylig.

Det er FilaKidz og åpen kafe etter møtet.

Karl-Axel Mentzoni

Nehemiah Ilunga