Søndagens gudstjeneste 10.mars

Det er Karl-Axel Mentzoni som taler i gudstjenesten.

Lovsangen ledes av Trond Pettersen. Møteleder i søndagens gudstjeneste er Joar Kaasa.

Det er FilaKidz og åpen kafe etter møtet.

Karl-Axel Mentzoni

Trond Pettersen

Joar Kaasa