Nattverdsgudstjeneste

Skjærtorsdag kl 1900 taler Henry Kidiavai. Han blir tolket av sin kone Sidsel Kidiavai. Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Det er brødsbrytelse og møteleder er Joar Kaasa.

Henry Kidiavai

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Joar Kaasa