Online Gudstjeneste 24.01.2021

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette Augdahl
Møteledelse: Sidsel Kidiavai
Troshistorie: Svein Lind fra Pinsemenigheten Betania Torsnes
Den vises på Facebook og YouTube.
Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no

Ønsker du å støtte misjonsarbeidet til

Pinsemenigheten Betania Torsnes
Vipps: 603670
Sangliste:
Navnet Jesus
Jeg vil gi deg alt
De kommer fra øst og vest
Stor er din trofasthet
May the good Lord bless and keep you
Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.
Anette Augdahl

Anette Augdahl

Svein Lind

Sidsel Kidiavai

Pastor Karl-Axel