Bønneuka 4.-9.januar 2021 – Home alone – hjemme hos deg selv

Velkommen til et nytt år! Bønneuka fysisk i Filadelfias lokaliteter i Ilaveien er innstilt.

På julefilmene HOME ALONE 1-5 er det forskjellige banditter som prøver å komme inn hjemme hos våre helter. I bønneuka kjemper vi ikke mot «The wet bandits» eller «Klistrebandittene», men mot de åndelige bandittene. De kommer til å gå på en kjempesmell, slik vi også ser det i filmene som er referert til over.

Du kan hver kveld den første uka i 2021 være med på bønnekvelder hjemme hos deg selv fra mandag til og med lørdag, hver kveld 60 minutter. Vi legger ut daglige bønne-emner som du kan lese her på hjemmesiden vår.

Bønne-emner lørdag 9.januar kl 1900:

Lørdag kveld ber vi:

 • Om et gjennombrudd, ikke fra Guds side, det er allerede her, men i vår egen erfaringsverden. Noen tenker at da Jesus ble døpt i elven Jordan, det var da Herren svarte, ihvertfall delvis,  på den bønnen vi leser i profeten Jesaja. Da åpnet himmelen seg og Den Hellig Ånd åpenbarte seg i en dues skikkelse og en røst lød: Dette er min Sønn, den elskede. Les Jesaja 64:1
 • Om et gjennombrudd, ikke fra Guds side, det er allerede her, men i vår egen erfaringsverden. Da Jesus døde på korset, skjedde noe helt spesielt og synlig, men kun for prestene som måtte bli sjokkert: Forhenget mellom det hellige og det aller helligste var revet i stykker. Les Hebreerne 10:19-20
 • Om at mennesker skal komme – ikke i første rekke til den sammenhengen vi er i (men vi takker ikke nei til det) – og finne Guds rike og Guds herlighet der de geografisk befinner seg. Derfor vender vi oss mot øst og proklamerer: «La min slekt komme» Les Jesaja 43:5
 • Om at de ikke bare skal komme fra ett sted. Vi vender oss mot vest og proklamerer: «La min slekt samles» Les Jesaja 43:5
 • Om at de skal løses av det som binder dem. Vi vender oss mot nord og sier med overbevisning: «Gi dem fra deg!» Og vet du om noe som holder de du tenker på tilbake, så tal ut mot det som binder dem. Lenkene vil falle når de slites av som gammelt utslitt tau. Les Jesaja 43:6
 • Om at dine bønnebarn skal komme. Noen har sett noen komme og så tatt seieren for gitt, så har de blitt hentet av fienden igjen. Vi proklamerer reiseforbud for de som kommer tilbake i Jesu navn – aldri mer tilbake til fiendens leir, annet enn som frelsessoldat for Herrens armé. Vi vender oss mot sør og proklamerer med seiersvisshet: «Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, hver den som er kalt ved mitt navn, og som jeg har kalt til min ære» Les Jesaja 43:6-7
 • For en person med høye kalsiumverdier i blodet at den ødeleggende prosessen stopper øyeblikkelig i JESU navn. Be om at helse og fred senker seg ned over hennes ånd, sjel og kropp. Og vi ber om at det skal være så konkret at personen skal spørre seg selv: Hva var det som skjedde NÅ egentlig? Be også for en person med Parkinsons sykdom. Be om at denne personen kan gripe Ordet på en ny måte og be om helse og helbredelse for hele hennes kropp. JESUS tok sykdommene! På korset! Les Jesaja 53:5.

Bønne-emner fredag 8.januar kl 1900:

Fredag kveld ber vi for:

 • FilaUng. Vi har lest og kjenner til at spesielt denne aldersgruppen er utsatt i forbindelse med gjentakende nedlukking av samfunnet. Derfor er det utrolig viktig å ha en ansatt, nemlig ungdomspastoren Christoffer Christiansen som følger opp de unge i menigheten. Be for ham og den tjenesten han utfører. Les Ordspråkene 22:6
 • Ungdomssamarbeidet i Østfold. De siste årene har det vært viktig i å skape tilhørighet for mange unge mennesker i Østfold. Be for lederskapet og be om at ilden brenner i hjertene selv i disse utfordrende tider og at ingen gir opp, men fortsetter med den visjon og den brann som Herren har lagt ned i dem. Les 2.Timoteus 1:7
 • De unge at de blir disippelgjort, at Gud legger en lengsel ned i deres hjerter slik at de ønsker å tjene Ham. Og at de får åpne øyne så de kan se hvor rik på herlighet arven til de hellige er. Les Efeserne 1: 17-19
 • De unge som er spesielt kalt av Herren til å forkynne, evangelisere, plante menigheter. Be om at de får mentorer og trenere og oppmuntrere og medvandrere som ser det kallet og potensialet som ligger i disse menneskene. Les Kolosserne 4:17
 • En ung gutt som trenger jobb. Les Johannes 14:13
 • En jente som er «litt på feil vei i livet den siste tiden». Les Salme 119:105
 • En bror i menigheten som er veldig slapp nå, har for høyt kaliumnivå i blodet og smerter i overkjeven. Vi ber om full restaurering og frihet for smerter og at alt som forårsaker plagene tas bort og helbredelse strømmer til vår bror. Les 1.Krøniker 4:10

Bønne-emner torsdag 7.januar kl 1900:

Torsdag kveld ber vi for:

 • Alle som arbeider med Jesu befaling i alle nasjoner – Les Matteus 28:18-20
 • Filadelfias medarbeidere i Kenya, SOUL WINNING OUTREACH TEAM – de er ute på veiene igjen og arbeider sammen med lokale menigheter og følger myndighetenes anbefalinger enten de er i Kenya eller Tanzania. Mange mennesker er nådd selv i det som statsminister Erna Solberg kalte et uår (Nyttårstalen 2021). Be for våre medarbeidere ved navns nevnelse: Peter, David, Amanda, Samuel, Frank og David. (Får du oppmuntringer konkret til noen av dem, gi oss tilbakemelding og vi skal sende det videre til Kenya.) Be samme bønn som Paulus ba at måtte bli bedt for ham. Les Efeserne 6:19,20
 • Alle pastorer, evangelister og åndelige ledere som er nådd av misjonærer sendt ut av Filadelfia. Be om at de ikke gir opp i denne tiden og at de i dag og denne helgen spesielt får oppleve et himmelsk nærvær som er uten sidestykke. Altså: Så de skjønner at de ikke er alene, de er ikke glemt, det er noen som står med! Les Apostlenes gjerninger 18:9,10
 • Alle ledere og troende i menigheter, vennegrupper og husgrupper som er plantet, oppmuntret, undervist av tjenestegaver utsendt av Filadelfia. Dette er ikke tiden for å gi opp, men trykke enda mere på. Les Åpenbaringen 3:8-13
 • Alle som er vunnet for Jesus fra nasjoner i Midt-Østen at de blir sterke i troen, får tatt til seg Guds Ord og bygget seg opp på sin høyhellige tro. Les 1.Peter 2:2
 • Alle som arbeider med og blant de nye i troen og evangeliserer blant dem. Be om at de blir fylt med enda større frimodighet, kraft og styrke som kan konfrontere den ondes listige knep. Be om at de ved Den Hellige Ånd blir beskyttet mot den ondes brennende piler. Les Efeserne 6.16
 • En bror i Filadelfia som har fryktelige smerter i venstre siden av kroppen. Vi ber om helbredelse og utfrielse og at ikke bare symptomene forsvinner, men roten til disse smertene tas bort, i JESU NAVN. Sammen fører vi vår bror til Jesus i ÅNDEN og befaler alt ondt å forsvinne og helbredelse komme til ham. Ved Jesu sår er han legt. Les 1.Peter 2:24

Bønne-emner onsdag 6.januar kl 1900:

Onsdag kveld ber vi for:

 • Alle mennesker som har opplevd frykt i forbindelse med pandemien. Les Jesaja 35:3-6
 • Alle som tar beslutninger, fra statsministeren og nedover, at de ikke styres av frykt, men at de kan ta beslutning på et grunnlag som er mer stødig og faktabasert, og ikke minst styrt av visjoner som er gitt av Gud. Les Ordspråkene 29:18.
 • Alle troende som opplever at den onde bryter inn og stjeler freden som Gud gir. Les Johannes 14:1,26-27
 • Alle medlemmer i Filadelfia at de opplever det manifesterte nærvær av Talsmannen: Les 1.Johannes 2:20,27
 • Alle som har opplevd tap, skal oppleve at alle tap erstattes: Det ble ikke bestemt av finans Norge, men av Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd i evighetens rådslutning: Les Joel 2:23-27
 • Alle som er i stand til å høre Gud tale (Les Apostlenes gjerninger 9:10-12), at de kan høre Guds stemme i denne tiden og forstå hva som forventes av dem helt konkret og helt praktisk i det nabolaget, grenda, bydelen der de bor.
 • Til slutt ber vi ikke for noen, men takker Gud for at Han tross alt har alt under kontroll. Det ser ikke ut som dét noen ganger, men legen Lukas så noe da han skrev ned beretningen om Jesu liv og tjeneste på denne jord. En ikke-kristen keiser av behov for penger, blir brukt av Herren til å oppfylle eldgamle profetier. Les Lukas 2:1. Mika 5:1. Lukas 2:4.

Bønne-emner tirsdag 5.januar kl 1900:

Tirsdag kveld ber vi for

 • Guds menighet, Guds kirke på jorden – les 1.Peter 2:4-10
 • Alle kirker og menigheter og troende i Fredrikstad kommune
 • Alle pastorer, prester og åndelige ledere i de ulike menighetene. De du kjenner ved navn, nevn dem én for én.
 • Fritt løp for Ordet, det som skaper det det nevner og forvandler menneskenes liv
 • Vekkelse – oppvåkning av de troende
 • Oppstandelse: Når noen står opp blir det oppstandelse av den som er død og så blir det oppstandelse blant de som er rundt den oppstandne
 • Bønnebarna – alle de som har bedt for sine i et langt liv. Les Jesaja 54:13

Bønne-emner mandag 4.januar kl 1900:

Mandag kveld ber vi for

 • Hele Norges nasjon. Les 1.Timoteus 2:1-5
 • Statsminister Erna Solberg og hennes råd av ministre
 • Alle som arbeider i helsevesenet, inkludert FHI, Helsedirektoratet, fastleger, vaksinesettere osv
 • En slutt på pandemien: Slik at den kommer under kontroll så fort som mulig og vi alle kan føre et normalt liv med normale sosiale kontakter
 • Alle de som har mistet sine kjære, eller fortsatt savner noen som ikke er gjort rede for etter jordskredet i Gjerdrum og de som har mistet alt de eier og lever i uvisshet om fremtiden. Be om at HERREN og medmennesker skal tenne lys i mørket for dem.
 • Fredrikstad kommune spesielt: Ordfører Jon-Ivar Nygård og alle som styrer i kommunen
 • Spesielt bønne-emne fra en person i menigheten. Hun har fått påvist en ondartet svulst i et bryst. Hun ber om forbønn. Be om helse. legedom og styrke for henne og hennes nære i denne særdeles vanskelige tiden.

Får du ord fra Herren som du vil dele med meg, kan du sende en e-post til pastor@filadelfia-fredrikstad.no

 

Bønn