Vekkelseskveldene med Jens Garnfeldt fortsetter tirsdag 30.januar 2018 kl 1900

Mandag 29.januar talte Jens Garnfeldt om viktigheten av at vi benytter salvelsen og Den Hellige Ånds kraft til mer enn gode følelser. Den Hellige Ånd er gitt for en hensikt. Den er gitt for å utføre det guddommelige, det vi ikke makter i egen kraft.

Det er spennende møter med mennesker som kommer langveisfra. Mandag kveld var det flere som kom helt fra Blekinge i Sverige. Mange timers biltur førte dem til Fredrikstad. Og de var ikke skuffet over det de opplevde.

Tirsdag kveld 30.januar fortsetter Jens Garnfeldt og undervise og betjene.

Jens Garnfeldt er tilbake i Filadelfia mandag 18. og tirsdag 19.juni 2018. Begge kvelder kl 1900.

 

Jens Garnfeldt