JULENS MØTER

Juletid er ikke minst tid for å gå til Guds hus
I Filadelfia har vi følgende tilbud i julen:

Onsdag 13.desember kl 1730: JULEAVSLUTNING FOR NOAS PARK BARNEHAGE

Torsdag 14.desember kl 1200: JULEAVSLUTNING FOR CAFÉ12 OG FORMIDDAGSTREFF

Fredag 15.desember kl 1800: JULEKONSERT FOR HELE FAMILIEN. Billetter får kjøpt ved inngangen.

Lørdag 16.desember kl 0900: DAVIDS MENN. Jule-utgave

Søndag 17.desember kl 1100: VI LOVSYNGER JULA INN

Søndag 24.desember kl 1400: JULEGUDSTJENESTE