Jens Garnfeldt underviste sterkt om den kollektive salvelsen mandag 9.mars 2020

Jens Garnfeldt underviste sterkt om den kollektive salvelsen ut fra Salme 133. Han understreket sterkt at salvelsen flyter fra hodet, Kristus, ned til hele kroppen. Salvelsen stanser ikke i skjegget til ypperstepresten, men fortsetter nedover hele kjortelen hans. Noen ganger kan salvelsen kjennes sterkere nederst på kjortelen, der også den blodsottige kvinnen rørte ved Jesu klær.

Det var en dyp og spennende undervisning, på mange måter grensesprengende, en undervisning som fører Guds folk og menighet lenger inn i forholdet med Gud. Jens Garnfeldt er av mange holdt for å rope for mye, men undervisningen igår bar preg av dyp undring og en rekke a-ha opplevelser. Etter forkynnelsen var det rikelig tid til forbønn, betjening og profetiske ord. Anette Audgahl med team førte forsamlingen inn i Åndens nærhet.

Jens Garnfeldt