Jens Garnfeldt underviste sterkt om den kollektive salvelsen mandag 9.mars

Jens Garnfeldt underviste sterkt om den kollektive salvelsen ut fra Salme 133. Han understreket sterkt at salvelsen flyter fra hodet, Kristus, ned til hele kroppen. Salvelsen stanser ikke i skjegget til ypperstepresten, men fortsetter nedover hele kjortelen hans. Noen ganger kan salvelsen kjennes sterkere nederst på kjortelen, der også den blodsottige kvinnen rørte ved Jesu klær.

Det var en dyp og spennende undervisning, på mange måter grensesprengende, en undervisning som fører Guds folk og menighet lenger inn i forholdet med Gud. Jens Garnfeldt er av mange holdt for å rope for mye, men undervisningen igår bar preg av dyp undring og en rekke a-ha opplevelser. Etter forkynnelsen var det rikelig tid til forbønn, betjening og profetiske ord. Anette Audgahl med team førte forsamlingen inn i Åndens nærhet.

Og det hele fortsetter tirsdag kveld 10.mars kl 1900. Olle Petter Olsen leder lovsangen.

Jens Garnfeldt