Gunnar Østrem taler i sommermøtene

I søndagsmøtene 24. og 31.juli taler menighetens egen Kenya misjonær Gunnar Østrem. Sammen med sin kone Hanne har de arbeidet i 40 år i Kenya med både menighetsplantning og ikke minst med kampanjer for å nå de unådde med evangeliet.

Gunnar ØstremEvangeliseringsteamet Soul Winning Outreach som benyttes i Kenya når FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya) arrangerer crusades ble startet av Hanne og Gunnar Østrem. I høst skal Gunnar Østrem sammen med Soul Winning teamet være med på kampanje i Masai-land i Kenya.

Gunnar Østrem har en gave i å forkynne fra Paulus litteraturen. Han har også skrevet kommentarer til flere av Paulusbrevene. Disse er også utgitt i Kenya.

Menigheten gleder seg til å høre Gunnar Østrems friske og frigjørende undervisning søndagene 24. og 31.juli kl 1100.