GUDSTJENESTEN SØNDAG 26.APRIL PÅ NETTET KL 1000

Du kan se den på facebook

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni

Lovsang: Anette Augdahl

Grace og Sidsel leder gudstjenesten

Møteledelse: Sidsel Kidiavai og Grace Ada Deng
Troshistorie: Tom Jensen

Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070

Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no

Sangliste:
Navnet Jesus blekner aldri
God You’re so good
Desert song
Å store Gud
You are God alone

Du kan også høre gudstjenesten på Radio Øst kl 1100.