GUDSTJENESTEN 29.MARS PÅ NETT FRA KL 1100

Du finner gudstjenesten på facebook her

På youtube finner du gudstjenesten her

Gudstjeneste Søndag 29.03.2020 fra Filadelfia Fredrikstad.
Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette og Daniel Augdahl, Marie Pettersen
Møteledelse: Grace Ada Deng, Sidsel Kidiavai

OBS! Selv om du står opp for sent, på grunn av at klokka er stilt frem en time til sommertid, så kan du se hele gudstjenesten senere! GOD BLESS!

Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no

Sangliste:
Å pris Hans navn
His eye is on the sparrow
Dra meg nær til deg
Åpne O Herre øynene våre
Frihet